AJANKOHTAISTA

Tapahtumia

Talkoolaisia Messariin 18.-19.12.

Yhdistyksellä on tänä vuonna Messarissa tuplapaikka! Näin ollen saamme enemmän tilaa koirillekin. Paikalle kaivataan talkoolaisia, jotka pystyvät lupautumaan ainakin muutaman tunnin jaksoihin edustamaan yhdistystä ja rotua joko koiran kanssa tai ilman. Ilmoita itsesi hallituksen meiliin bky.hallitus@gmail.com.

Jalostustoimikunta tiedottaa

 

PEVISA-ohjelma

Kennelliitossa on hyväksytty bernhardinkoirille PEVISA-ohjelma vuosille 2021-2024.

Itse ohjelmaan ei tullut muutoksia, mutta jatkossa PEVISA:n voimassaoloaika synkronoidaan yhteneväiseksi JTO:n kanssa.

Bernhardinkoirien PEVISA-ohjelma ajalle 1.1.2021-31.12.2024.

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. Kyynärniveltuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen kanssa. Koiralle rekisteröidään korkeintaan 30 jälkeläistä. Viimeinen pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan.

Ohjelma on voimassa 1.1.2021-31.12.2024 (Jtt:n päätös 13.10.2020 (8/2020))

JOS eli jalostusohjesääntö

Bernhardinkoirien uusi jalostusohjesääntö astuu voimaan 1.1.2021. Sen pääsee lukemaan täältä (linkki). Isoimpana muutoksena JOS:ssa on se, että jatkossa yhdistyksen pentuvälitykseen pääsee ihan kaikki pentueet, myös ne, jotka eivät täytä kaikilta osin JOS:n vaatimuksia, kunhan kasvattaja on tehnyt jalostustiedustelun ennen astutusta.

Terveysrahasto

Bernhardinkoirille on perustettu oma terveysrahasto, jonka tarkoituksena on edistää suomalaisten bernhardinkoirien terveyttä ja pitkäikäisyyttä kehittämällä ja tukemalla bernhardinkoirilla esiintyvien luonneongelmien ja sairauksien tutkimista, ennaltaehkäisemistä ja vähentämistä. Terveysrahastosta löytyy lisää tietoa täältä (linkki)

Pentuvälitys

Pentuvälitys-sivua on päivitetty ja sieltä löytyy nyt myös lomakkeet, joilla voi ilmoittaa pentueen pentuvälitykseen tai päivittää tietoja. Lomakkeen täyttämällä ilmoitus menee ilmoittajan niin halutessa suoraan pentuvälittäjälle, nettisivujen ylläpitäjälle ja lehden tekijälle. Myös pentuvälitys-sivu ja uutta kotia etsivien sivu on nyt informatiivisempi ja ilmoituksen yhteyteen voi lisätä kuvia.

Bernhardinkoirayhdistys ry:n kasvattajalistan säännöt

  1. Kasvattaja on bernhardinkoirayhdistys ry:n jäsen.
  2. Kasvattajalla on ollut vähintään yksi (1) pentue edellisten kymmenen (10) vuoden aikana. Mikäli pentueita ei ole ollut edellisen 10 vuoden aikana, voi kasvattaja anoa pääsyä kasvattajalistalle perustellusta syystä rotujärjestön jalostustoimikunnalta. Perusteltuja syitä voivat olla esim. kasvatustyön aloittaminen uudelleen tai ne uudet kasvattajat, joille on syntymässä pentue.
  3. Kasvattajalla on FCI:n hyväksymä kennelnimi.
  4. Kasvattaja noudattaa koirien pidossa sekä kasvatustoiminnassa Suomen eläinsuojelulakia.
  5. Kasvattajalla ei ole Suomen Kennelliitto ry:n kurinpitolautakunnan antamaa voimassaolevaa rekisteröinti- ja/tai kilpailukieltoa eikä oikeuden määräämää eläintenpitokieltoa tai tuomiota eläinsuojelurikoksesta viimeisen viiden vuoden aikana.
  6. Kasvattaja on allekirjoittanut Suomen Kennelliitto ry:n kasvattajasitoumuksen ja sitoutuu noudattamaan sitä.
  7. Kasvattaja noudattaa kasvatustyössään voimassa olevaa rodun jalostuksen tavoiteohjelmaa (JTO).
  8. Kasvattaja voidaan poistaa kasvattajalistalta, jos hän jättää tekemättä jalostustiedustelun pentueestaan, kts. jalostusohjesääntö (JOS) kohta 12 tai jos kasvattaja todistettavasti rikkoo kasvattajalistan sääntöjä. (HUOM! Tämä kohta astuu voimaan 1.1.2021, kun uusi jalostusohjesääntö (JOS) astuu voimaan).

Mikäli haluat tietosi listalle, täytä lomake alla olevan linkin kautta: https://docs.google.com/forms/d/1b5oBjE3Nft3MhnGRLF7whW3vqGSLjW2YwtbemAk23Ug/edit

Kasvattajalistalle on mahdollista lisätä myös kotisivujen, kennelin facebook-sivujen, Instagramin tai vaikkapa Youtuben linkit, kasvattajan niin halutessa. Muuttuneet yhteystiedot voit ilmoittaa nettisivujen päivitykseen: bernhardinkoira.kotisivut(a)gmail.com.