Jalostustiedustelut

Tee jalostustiedustelu ->


Jalostustiedustelu on voimassa 6 kk. Alta löydät voimassa olevat tiedustelut.

Jalostustiedustelu (poikkeuslupahakemus)  5/2020

KENNEL SAINT BARONANS
Noora Eteläniemi

Poikkeuslupaa haetaan vanhempien puuttuvien selkätutkimuslausuntojen vuoksi. 

Isä: Kleinbarons Johnnie Walker FI36450/12
B/C 0/0 PK 

Emä: I Love You Alsani Giants FI47969/18
B/B 0/0 LK 

Päätös: Poikkeuslupa-anomus puuttuvien selkätutkimuslausuntojen osalta hyväksytään (1.1.2021 voimaan astuvan JOS:n mukaan selkäkuvauslausuntoja ei vaadita koirilta, jotka ovat syntyneet ennen vuotta 2019). Yhdistelmä ei täytä uroksen osalta jalostusohjesäännön kohtaa 4: ” Yhden yksilön jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 5 % viimeisten neljän vuoden aikana rekisteröidyistä pennuista ja elinaikanaan enintään 30 pentua, kuitenkin niin, että viimeinen pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan.” Uroksella on 19 jälkeläistä, eli sen jälkeläisten määrä on 5,05 % viimeisen neljän vuoden rekisteröinneistä. Rekisteröintilaskennassa otetaan huomioon kaikki rekisteröinnit täysiltä kalenterivuosilta, eli vuosilta 2016-2019. Yhdistelmä pääsee pentuvälitykseen 1.1.2021 alkaen, edellä mainitulla huomiolla.  

Päätös 11/2020

Jalostustiedustelu 4/2020

KENNEL SAINT VERNA
Katariina Vahvelainen

Isä: King-Baronen’s Zappa FI34174/11
A/A 1/0 PK

Emä: Saint Verna Fabulous Fauna FI19481/18
B/C 0/0 VA0 SP0 LTV0 PK

Päätös: Yhdistelmä täyttää jalostusohjesäännön vaatimukset.

Hyväksytty 10/2020

Jalostustiedustelu 3/2020

KENNEL BLANCOLIN
Maija Montonen

Isä: Blancolin Sound Effect FI11683/18
A/A 0/0 SP0 LTV0 VA0 LK

Emä: Blancolin Real Problem FI16951/17
A/A 0/0 VA0 SP0 LTV0 PK

Maija Montonen jääväsi itsensä kokouksesta, koska on pentueen kasvattaja. Päätös: Yhdistelmä täyttää jalostusohjesäännön vaatimukset.

Hyväksytty 8/2020

Jalostustiedustelu 2/2020

KENNEL MAMA´S BEAR
Tarja Kumpulainen
Kaamaniementie 37, 54720 laksiainen
kennelmamasbear@gmail.com
p. 045 608 5171

Isä: Kalnu Sniegs Lord Loid LV37297/16
C/B 0/0 VA0 SP0 LTV0 PK

Emä: Mama’s Bear Absolute Artemis FI31126/17
A/A 0/0 VA0 SP0 LTV0 PK

Päätös: Yhdistelmä täyttää jalostusohjesäännön vaatimukset.

Päivitetty 5/2020