Jalostustiedustelut

Tee jalostustiedustelu ->


 

Jalostustiedustelu on voimassa 6 kk. Alta löydät voimassa olevat tiedustelut.

Jalostustiedustelu 7/22 (Poikkeuslupahakemus)

KENNEL TENDERHILL SAINT’S
Satu Tulla

Isä: Kleinbarons PlayStation FI27414/19
A/A 0/0 PK

Emä: Saint Baronas Edelweiss FI11130/20
A/A 0/0 PK

Poikkeuslupaa haetaan:

 • Urokselta puuttuu selkäkuvauslausunto ja se on syntynyt vuonna 2019 tai sen jälkeen
 • Nartulta puuttuu selkäkuvauslausunto ja se on syntynyt vuonna 2019 tai sen jälkeen
 • Urokselta puuttuu näyttelytulos eikä sitä ole jalostustarkastettu
 • Nartulta puuttuu näyttelytulos eikä sitä ole jalostustarkastettu

Päätös: Jalostustoimikunta ei puolla poikkeuslupaa. 

Päätöksen perustelut: 

Jalostustoimikunta ei myönnä poikkeuslupaa yhdistelmälle. Päätökseen vaikutti erityisesti riittämättömät perusteet sekä se, että JOS:n kohdat 3, 4 ja 7 eivät täyty kummankaan vanhemman osalta.

Bernhardinkoirien jalostusohjesäännön ja jalostuksen tavoiteohjelman lisäksi myös kennelliiton yleinen jalostusstrategia (kohta 3.2.3) suosittelee, että jalostukseen käytettävällä koiralla on hyväksytty näyttelytulos. Hyväksytty näyttelytulos puuttuu suunnitellun yhdistelmän molemmilta vanhemmilta.

Yksi bernhardinkoirien jalostuksellinen tavoite on selkäsairauksien esiintyvyyden kartoittaminen ja vähentäminen rodussa selkätutkimusten avulla. Bernhardinkoirilla esiintyy spondyloosia. Myös LTV- ja VA-muutoksia on todettu. Suunnitellun yhdistelmän molemmilta vanhemmilta puuttuu selkäkuvauslausunto eikä niiden puuttumista ole perusteltu. Yhdistelmä ei siis edistä rodun jalostuksellista tavoitetta selkäsairauksien osalta.

Hylätty 3/2022

Jalostustiedustelu 6/22

KENNEL GRANROSE TEDDY´S
Malin Lindqvist

Isä: Saint Baronas Aloha Nui Loa FI25189/17
A/A 0/0  VA0 LTV0 PK

Emä: I Love You Alsani Giants FI47969/18
B/B 0/0 LK

Päätös: Yhdistelmä ei täytä jalostusohjesäännön kohtaa 10. Nartulla on kaksi pentuetta ja sen jälkeläisistä on tutkittu vain 20 %  PEVISA:ssa määriteltyjen sairauksien osalta.

Hylätty 3/2022

Jalostustiedustelu 5/2022

KENNEL GOBLINCHILD
Nina Viilos-Kontinen ja Jonne Kontinen

Isä: Mounbtbarry Cristiano Est-01638/18
A/A 0/0 LK

Emä: Goblinchila Cha’risa FI24640/19
A/A 1/0 VA1 SP0 LTV0 LK

Päätös: Yhdistelmä täyttää jalostusohjesäännön vaatimukset. 

Hyväksytty 3/2022

 

Jalostustiedustelu 4/22 (Poikkeuslupahakemus)

KENNEL GOBLINCHILD
Nina Viilos-Kontinen ja Jonne Kontinen

Isä: Vainglory Verde Darko Daisijs FI42614/17
A/A 0/0 VA0 SP0 LTV0 PK

Emä: Goblinchila Cha’risa FI24640/19
A/A 1/0 VA1 SP0 LTV0 PK

Miksi poikkeuslupaa haetaan? *
 • Uroksen jälkeläismäärä ylittyy (sillä on 5 % tai enemmän pentuja viimeisten neljän vuoden aikana rekisteröidyistä pennuista)
 • Nartulta puuttuu näyttelytulos eikä sitä ole jalostustarkastettu

Poikkeuslupaa on haettu hakemuksessa JOSin kohtiin 4 ja 9. Narttua ei ole palkittu hyväksytysti näyttelyssä tai sitä ei ole todettu jalostuskelpoiseksi virallisessa jalostustarkastuksessa. Uroksella on 24 jälkeläistä ja sen jälkeläisten osuus ylittää JOSin kohdassa 9 määritellyn raja-arvon. Uroksen jälkeläisten osuus vuosina 2018-2021 rekisteröidyistä koirista on 6,1%.   

Päätös: Jalostustoimikunta ei puolla poikkeuslupaa.  

Päätöksen perustelut:  

JOSin kohta 9:  

Kennelliiton yleisen jalostusstrategian ja bernhardinkoirien jalostuksen tavoiteohjelman rodun jalostuksen tavoitteena on, että jalostuksessa turvataan rodun perinnöllinen monimuotoisuus. Tavoitteena on ylläpitää ja lisätä perinnöllistä monimuotoisuutta, mikä vähentää perinnöllisten vikojen ja sairauksien esiintymistä ja suojaa immuunipuolustukseen ja lisääntymiseen liittyviltä ongelmilta. Monimuotoisuutta populaatiossa lisää koirien tasainen jalostuskäyttö. Tällöin vältetään yhden yksilön liiallista jalostuskäyttöä ja käytetään urosta tai narttua mahdollisimman eri sukuisille partnereille. Sukusiitoskerroin pidetään mahdollisimman pienenä ja sukukatokerroin mahdollisimman suurena.  

Bernhardinkoirien populaatio Suomessa on varsin pieni ja rodun monimuotoisuuden vaaliminen ja lisääminen on yksi tärkeimmistä rodun jalostuksen tavoitteista. Uroksen käyttäminen edelleen jalostukseen vaarantaa näiden tavoitteiden toteutumisen, koska: 

 • Uroksen jälkeläismäärä ylittää JOSin suosituksen 5 % viimeisten neljän vuoden aikana rekisteröidyistä pennuista.  
 • Uroksella on 1.7.2021 syntynyt pentue suunnitellun emän täyssiskon kanssa, josta on syntynyt 10 pentua. Näistä pennuista ei myöskään ole vielä terveystietoja saatavilla.  
 • Uros on suvusta, jota on Suomessa, Virossa, Latviassa ja Venäjällä käytetty paljon jalostukseen, erityisesti isän puolelta (Saint Caterva A-pentue). Näitä linjoja löytyy monien suomalaisten koirien takaa. Kennelliiton jalostusstrategian mukaan jälkeläismäärää arvioitaessa rodun populaation kokoa tulee tarkastella paitsi kansallisella myös kansainvälisellä tasolla, erityisesti yksilömäärältään pienissä roduissa. 
 • Lisäksi uroksella on kaksi sisarusta Suomessa. Näitä molempia on käytetty jalostukseen. 
 • Uroksen jälkeläisistä yhtä on käytetty jalostukseen ja poikkeuslupahakemuksessa on tuotu esille, että kolmea on suunniteltu käytettäväksi jalostuksessa, joten uroksen suvun jatkuminen ei ole vaarantumassa. 

Em. perustelujen vuoksi uros ei tuo uutta Suomen bernhardinkoirakantaan ja sen jalostaminen edelleen vähentää rodun perinnöllistä monimuotoisuutta. Päätökseen vaikuttaa myös se, että uroksen jälkeläisistä ei ole vielä riittävästi terveystietoja saatavilla. PEVISA-tutkimusten osalta uroksen jälkeläisistä on tutkittu vasta 25 %. Uroksen tutkituista jälkeläisistä 67 % on lonkiltaan C tai D. 

JOS:n kohta 10. Uroksen jälkeläisistä ei ole tutkittu 40 % PEVISA:ssa määriteltyjen sairauksien osalta 

Yhdistelmä ei myöskään täytä JOSin kohtaa 10, johon ei ole haettu poikkeuslupaa. Uroksella on kolme pentuetta, joista 6 pentua eli 25 % on tutkittu PEVISA:ssa määriteltyjen sairauksien osalta.  

JOS:n kohta 4. Nartun puuttuva näyttelytulos 

Ei täytä JOS:n vaatimuksia tältä osin. Tätä ei käsitelty erikseen, koska poikkeuslupahakemusta ei hyväksytty uroksen osalta ja narttu on ilmoitettu näyttelyyn, joten mahdollisen uuden jalostustiedustelun aikaan kohdan 4 vaatimukset saattavat nartun osalta täyttyä. 

Hylätty 1/2022

Jalostustiedustelu 3/2022

KENNEL GRANROSE TEDDY´S
Malin Lindqvist

Isä: Saint Baronas Aloha Nui Loa FI25189/17
A/A 0/0 VA0 LTV0 PK

Emä: Para Bull Nää On Ilmasenviinan Bileet FI14363/20
A/A 0/0 VA0 SP0 LTV0 PK

Päätös: Yhdistelmä täyttää jalostusohjesäännön vaatimukset.  

Hyväksytty 1/2022

Jalostustiedustelu 2/2022

KENNEL CHOPPER
Iiro Ulmanen

Isä: Saint Baronas Aloha Nui Loa FI25189/17
A/A 0/0 VA0 LTV0 PK

Emä: Linsey Carpathian Saint’s FI24518/18  
C/C 0/0 VA0 LTV0 PK

Päätös: Yhdistelmä täyttää jalostusohjesäännön vaatimukset.   

Hyväksytty 1/2022

Jalostustiedustelu 1/2022

KENNEL CARONINA’S
Nina Kallunki

Isä: Blancolin Sound Effect FI11683/18
A/A 0/0 VA0 SP0 LTV0 LK

Emä: Est Kalvana Roksi Candy FI21075/17
B/B 0/0 VA0 SP0 LTV0 PK

Päätös: Yhdistelmä täyttää jalostusohjesäännön vaatimukset.

Hyväksytty 1/2022

Jalostustiedustelu 12/2021

KENNEL MAMA’S BEAR
Tarja Kumpulainen

Isä: Barry vom Wasserwirt OHZB 3441
B/B 0/0 LK

Emä: Jii-Teen Guunlilja FI49038/19
A/A 0/0 VA0 SP0 LTV0 LK

Päätös: Yhdistelmä täyttää jalostusohjesäännön vaatimukset.

Hyväksytty 12/2021