Jalostustoimikunta tiedottaa

31.7.2020 Bernhardinkoirayhdistyksen yleiskokouksessa 12.7.2020 päätettiin yhdistyksen www-sivuilla olevan kasvattajalistan säännöistä, jotka astuvat voimaan 1.8.2020.
Bernhardinkoirayhdistys ry:n kasvattajalistan säännöt
  1. Kasvattaja on bernhardinkoirayhdistys ry:n jäsen.
  2. Kasvattajalla on ollut vähintään yksi (1) pentue edellisten kymmenen (10) vuoden aikana. Mikäli pentueita ei ole ollut edellisen 10 vuoden aikana, voi kasvattaja anoa pääsyä kasvattajalistalle perustellusta syystä rotujärjestön jalostustoimikunnalta. Perusteltuja syitä voivat olla esim. kasvatustyön aloittaminen uudelleen tai ne uudet kasvattajat, joille on syntymässä pentue.
  3. Kasvattajalla on FCI:n hyväksymä kennelnimi.
  4. Kasvattaja noudattaa koirien pidossa sekä kasvatustoiminnassa Suomen eläinsuojelulakia.
  5. Kasvattajalla ei ole Suomen Kennelliitto ry:n kurinpitolautakunnan antamaa voimassaolevaa rekisteröinti- ja/tai kilpailukieltoa eikä oikeuden määräämää eläintenpitokieltoa tai tuomiota eläinsuojelurikoksesta viimeisen viiden vuoden aikana.
  6. Kasvattaja on allekirjoittanut Suomen Kennelliitto ry:n kasvattajasitoumuksen ja sitoutuu noudattamaan sitä.
  7. Kasvattaja noudattaa kasvatustyössään voimassa olevaa rodun jalostuksen tavoiteohjelmaa (JTO).
  8. Kasvattaja voidaan poistaa kasvattajalistalta, jos hän jättää tekemättä jalostustiedustelun pentueestaan, kts. jalostusohjesääntö (JOS) kohta 12 tai jos kasvattaja todistettavasti rikkoo kasvattajalistan sääntöjä. (HUOM! Tämä kohta astuu voimaan 1.1.2021, kun uusi jalostusohjesääntö (JOS) astuu voimaan).

Mikäli haluat tietosi listalle, täytä lomake alla olevan linkin kautta: https://docs.google.com/forms/d/1b5oBjE3Nft3MhnGRLF7whW3vqGSLjW2YwtbemAk23Ug/edit

Kasvattajalistalle on mahdollista lisätä myös kotisivujen, kennelin facebook-sivujen, Instagramin tai vaikkapa Youtuben linkit, kasvattajan niin halutessa. Muuttuneet yhteystiedot voit ilmoittaa nettisivujen päivitykseen: bernhardinkoira.kotisivut(a)gmail.com.


3.6.2020 MH-luonnekuvaus Ikaalisissa 3-4.10.2020

MH-Ikaalinen-mainos-3-4.10.2020-1


3.1.2019 Luonne- ja käyttäytymiskysely on päättynyt

Iso kiitos kaikille luonne- ja käyttäytymiskyselyyn vastanneille, vastauksia saatiin hienosti 188 kpl. Kysely on nyt päättynyt ja hienot bernhardinkoirasukat arvottu. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Ensimmäiset tilastot julkaistaan kevään/kesän 2020 aikana yhdistyksen lehdessä ja www-sivuilla.


21.8.2019 Tiedote poikkeusluvan hakemisesta pentueelle (jalostusohjesääntö)

Rodullemme astui uusi jalostusohjesääntö (JOS) voimaan vuoden 2019 alusta. Vain JOS:n minimivaatimukset täyttävät yhdistelmät, joista on tehty jalostustiedustelu, pääsevät pentuvälitykseen.

Haluamme muistuttaa kasvattajia siitä, että uusien sääntöjen puitteissa on kasvattajalla mahdollisuus hakea poikkeuslupaa JOS:n minimivaatimuksista jalostustoimikunnalta. Tämä koskee erityisesti niitä koiria, jotka on jo aiemmin lonkka- ja kyynärkuvattu, mutta virallinen selkälausunto puuttuu (selkäkuvauspakko tullut JOS:n vuoden 2019 alusta).

Poikkeuslupaa haetaan täyttämällä jalostustiedustelukaavake yhdistyksen www-sivuilla ja ruksataan kohta poikkeuslupahakemus. Kasvattajan tulee myös perustella, miksi poikkeuslupa tulisi myöntää.

Pentueet, joille on haettu poikkeuslupaa ennen astutusta ja jalostustoimikunta on poikkeusluvan myöntänyt, pääsevät pentuvälitykseen.

Mukavaa syksyn odotusta kaikille!

Jalostustoimikunta

Linkki jalostusohjesääntöön ->