JOS eli jalostusohjesääntö

Jalostusohjesääntö lyhyt- ja pitkäkarvaiselle bernhardinkoiralle

Voimassa 17.8.2022 – 31.12.2024, hyväksytty rotujärjestön ylimääräisessä kokouksessa 17.8.2022.

Jalostuksen tavoiteohjelmassa (JTO) on kuvattu mm. rodun nykytilaa ja jalostuksen tavoitteita ja se toimii rodun jalostusta ohjaavana käsikirjana.

PEVISA-ohjelma: pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkka- ja kyynärkuvauslausunto. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. ED 1 -tuloksen omaava koira voidaan parittaa vain ED 0 kanssa. Koiralle rekisteröidään korkeintaan 30 jälkeläistä. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan. Hyväksytty rotujärjestön kevätkokouksessa 12.7.2020.

Yhdistelmä:

1. Pentueen sukusiitosprosentti viidessä (5) sukupolvessa saa olla maksimissaan 6,25 %.
2. Kolmen polven sukutaulussa sukukatokertoimen tulee olla 1.0 (100 % sukutaulusta eri koiria)
3. Neljän polven sukutaulussa sukukatokertoimen tulee olla yli 0.90 (yli 90 % sukutaulusta eri koiria).

Pentujen vanhemmat:

1. Vanhempien tulee täyttää PEVISA-ohjelman vaatimukset.
2. Sekä uroksen että nartun tulee olla astutushetkellä vähintään 24 kk.
3. Vanhemmilla tulee olla virallinen hyväksytty näyttelytulos (ERI, EH, H tai T) tai virallinen hyväksytty jalostustarkastus.
4. Vanhemmilla tulee olla ennen astutusta annettu virallinen selkäkuvauslausunto (SPO, LTV, VA). Selkätutkimusta ei vaadita ulkomaisilta uroksilta tai niiltä koirilta, jotka ovat syntyneet ennen vuotta 2019.
5. Uroksen ja nartun jälkeläismäärä elinaikanaan saa olla korkeintaan 5 % viimeisten neljän vuoden aikana rekisteröidyistä pennuista.
6. Kun uroksella tai nartulla on kaksi pentuetta, tulee sen jälkeläisistä olla tutkittu 40% PEVISA:ssa määriteltyjen sairauksien osalta ennen seuraavaan pentueen teettämistä.
7. Lisäksi vanhemmille suositellaan teetettäväksi seuraavia tutkimuksia:
· Kennelliiton virallinen silmätutkimus,
· yli 5-vuotiailta koirilta astutushetkellä voimassa oleva virallinen sydänultratutkimus,
· hyväksytty/suoritettu tulos jostain seuraavasta: MH luonnekuvaus, luonnetesti, bernhardinkoirayhdistyksen jalostustarkastus, SKL käyttäytymisen jalostustarkastus.