JOS eli jalostusohjesääntö

Jalostusohjesääntö lyhyt- ja pitkäkarvaiselle bernhardinkoiralle

Voimassa 1.1.2021 – 31.12.2024, hyväksytty rotujärjestön yleiskokouksessa 12.7.2020.

 1. Jalostukseen käytettävien bernhardinkoirien tulee olla terveitä, hyväluonteisia, mahdollisimman tyypikkäitä ja FCI:n (The Fédération Cynologique Internationale) rotumääritelmän mukaisia.
 2. Rodulle ominaisten sairauksien estäminen tulee huomioida jalostustyössä sukutaulun, ei jalostukseen käytettävän yksittäisen yksilön terveys-/sairaustilanteen mukaan.
 3. Jalostukseen käytettävän nartun tulee olla astutushetkellä vähintään 24 kk ikäinen (1.1.2019 alkaen vaaditaan SPO-lausunto) sekä palkittu hyväksytysti näyttelyssä (hyväksyttyjä eivät ole EVA (ei voida arvostella) ja HYL (hylätty) tai nartun tulee olla virallisessa jalostustarkastuksessa jalostuskelpoiseksi todettu. Jalostukseen käytettävän nartun yläikärajaksi suositellaan seitsemää (7) ikävuotta.
 4. Jalostukseen käytettävän uroksen tulee olla 24 kk täyttänyt (1.1.2019 alkaen vaaditaan SPO-lausunto) sekä palkittu hyväksytysti näyttelyssä (hyväksyttyjä eivät ole EVA (ei voida arvostella) ja HYL (hylätty) tai uroksen tulee olla virallisessa jalostustarkastuksessa jalostuskelpoiseksi todettu.
 5. Bernhardinkoiria, joilla on todettu perinnöllisiksi luokiteltuja vikoja/sairauksia ja koiraa on näiden vuoksi lääkinnällisesti operoitu (esim. HD, ED, OD, entropium, ektropium), tai koiraa, jolla on todettu sellainen sairaus, jolla on taipumus periytyä, ei tule käyttää jalostukseen (esim. epilepsia, sydämen, munuaisten tai haiman vajaatoiminta).
 6. PEVISA-ohjelma: pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkka- ja kyynärkuvauslausunto. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. ED 1 -tuloksen omaava koira voidaan parittaa vain ED 0 kanssa. Koiralle rekisteröidään korkeintaan 30 jälkeläistä. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan. Hyväksytty rotujärjestön kevätkokouksessa 12.7.2020.
 7. Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu selkäkuvauslausunto (SPO, LTV, VA). Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kk (LTV, VA) ja 24 kk (SPO). Tutkimuksia ei vaadita ulkomaisilta uroksilta. Tutkimuksia ei vaadita myöskään niiltä suomalaisilta koirilta, jotka ovat syntyneet ennen vuotta 2019.
 8. Jalostuksessa ei saa käyttää sisäsiitosta väistyvästi periytyvien sairauksien lisääntymisen ehkäisemiseksi. Pentueen sukusiitosprosentti viidessä (5) sukupolvessa saa olla maksimissaan 6,25. Yksittäinen koira ei ensimmäisen kolmen polven sukutaulussa esiinny useammin kuin kerran, jolloin sukukatokerroin on 1.0 (100 % sukutaulusta eri koiria). Neljän polven sukutaulussa sukukatokertoimen tulee olla yli 0.90 (yli 90 % sukutaulusta eri koiria).
 9. Yhden yksilön jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 5 % viimeisten neljän vuoden aikana rekisteröidyistä pennuista ja elinaikanaan enintään 30 pentua, kuitenkin niin, että viimeinen pentue rekisteröidään kokonaisuudessaan.
 10. Kun jalostukseen käytettävällä uroksella tai nartulla on kaksi pentuetta, tulee sen jälkeläisistä olla tutkittu 40% PEVISA:ssa määriteltyjen sairauksien osalta ennen seuraavaan pentueen teettämistä.
 11. Tuontispermaa käytettäessä tai ulkomailla astutettaessa ulkomaisella uroksella, tulee noudattaa Kennelliiton koirarekisteri- ja keinosiemennysohjetta.
 12. Käytettäessä koiraa siitokseen, tulee siitä tehdä vähintään kaksi (2) kuukautta ennen astutusta rotujärjestön jalostustoimikunnalle jalostustiedustelu. Jalostustiedustelu on voimassa kuusi (6) kuukautta.
  Kaikki ne yhdistelmät, joista on tehty jalostustiedustelu pääsevät pentuvälitykseen, jos seuraavat ehdot täyttyvät:
  • kasvattaja on bernhardinkoirayhdistys ry:n jäsen
  • kasvattaja on toimittanut pentueraportit kaikista edellisistä pentueistaan edellisen 10 vuoden ajalta
  • jalostustiedustelu on tehty ja käsitelty/hyväksytty jalostustoimikunnassa ennen astutusta
  • -jos yhdistelmä ei täytä JOS:n vaatimuksia, mainitaan pentuvälitysilmoituksen yhteydessä syy, miksi JOS:n ehdot eivät täyty
  • jos kasvattaja jättää jalostustiedustelun tekemättä, poistetaan hänen yhteystietonsa yhdistyksen kasvattajalistalta yhden (1) vuoden ajaksi. Tämän jälkeen kasvattajan tulee pyytää pääsyä takaisin kasvattajalistalle jalostustoimikunnalta.
 13. Kasvattajan tulee toimittaa pentueraportti jalostustoimikunnalle viimeistään neljän (4) kuukauden kuluttua pentueen syntymästä. Jalostustoimikunta muistuttaa kasvattajaa sähköpostitse pentueraportin toimittamisesta noin 3 kuukauden kuluttua pentueen syntymästä, jos kasvattaja on ilmoittanut sähköpostiosoitteensa jalostustoimikunnan sihteerille ja pentue on rekisteröity Suomen kennelliittoon.
 14. Kasvattaja voi halutessaan tehdä poikkeuslupa-anomuksen jalostustoimikunnalle, jos jokin JOS:n ehdoista ei täyty. Poikkeuslupa-anomus tehdään täyttämällä jalostustiedustelukaavake ja ruksaamalla siitä kohta poikkeuslupa-anomus. Poikkeuslupa-anomuksen tulee olla perusteltu.Lisäksi bernhardinkoirille suositellaan teetettäväksi seuraavia tutkimuksia:
  • Kennelliiton virallinen silmätutkimus
  • yli 5-vuotiailta koirilta astutushetkellä voimassa oleva virallinen sydänultratutkimus
  • hyväksytty/suoritettu tulos jostain seuraavasta: MH luonnekuvaus, luonnetesti, bernhardinkoirayhdistyksen jalostustarkastus, SKL käyttäytymisen jalostustarkastus