JTO eli jalostuksen tavoiteohjelma

Bernhardinkoirien JTO:n eli jalostuksen tavoiteohjelman on hyväksynyt Suomen Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta ja ohjelma on voimassa 1.1.2020 – 31.12.2024. 

Mikä ihmeen JTO?

Jalostuksen tavoiteohjelma eli JTO on rotujärjestön laatima ja Kennelliiton hyväksymä tietopaketti rodun tämänhetkisestä tilanteesta. Se sisältää tutkittua tietoa rotua edustavien koirien luonne- ja käyttöominaisuuksista, terveystilanteesta ja ulkonäöstä.

JTO:n laatimisessa noudatetaan Suomen Kennelliiton ohjetta jalostuksen tavoiteohjelman laatimisesta, JTO:n mallirunkoa, Kennelliiton yleisen jalostusstrategian periaatteita ja muita soveltuvia ohjeita ja sääntöjä.

JTO:n tulee olla sopusoinnussa eläinsuojelulain ja –asetuksen sekä muiden eläinjalostukseen liittyvien viranomaismääräysten kanssa. JTO:n tulee aktiivisesti ohjata jalostusta näiden määräysten mukaiseen suuntaan. Rotujärjestöjen jalostustoiminnan tulee perustua rodun JTO:ssa esitettyihin tavoitteisiin ja keinoihin.

Lisää tietoa JTO:sta, sen laatimisesta ja päivityksestä (Suomen Kennelliitto)