PENTUVÄLITYS

Bernhardinkoirayhdistyksen pentuvälitys välittää tiedot niistä pentueista, jotka täyttävät jalostusohjesäännön vaatimukset. Pentueen kasvattajan tulee olla Bernhardinkoirayhdistys ry:n jäsen.

Pentuvälitykseen ilmoitetuista astutuksista ja pentueista sekä aikuisista, uutta kotia etsivistä bernhardinkoirista saa tietoa yhdistyksen pentuvälittäjän kautta puhelimitse tai sähköpostitse.

Lisäksi kasvattajan niin halutessa pentuvälitykseen ilmoitetuista astutuksista ja myynnissä olevista pennuista julkaistaan ilmoitukset Bernhardinkoirayhdistys ry:n Internet-sivuilla sekä Bernhardinkoira-jäsenlehdessä. Mainitse asiasta pentuvälittäjälle halutessasi ilmoituksen yhdistyksen jäsenlehteen.

Pentuvälittäjä
Kaisa Tahkio
KANGASALA
​050 3433 591
bk.pentuvalitys@gmail.com

Jalostustoimikunnan posti jalostustoimikunnan sihteerille (jalostus.bkyhdistys@gmail.com) ja pentuvälitystä koskeva posti pentuvälittäjälle.

Tutustu alla oleviin ohjeisiin:

Pentuvälitysohjeet

Jotta pentue-/astutusilmoitus otetaan Bernhardinkoirayhdistys ry:n pentuvälityksen välitettäväksi, tulee kasvattajan olla Bernhardinkoirayhdistys ry:n jäsen. Pentueesta tulee olla tehty jalostustiedustelu rotujärjestön jalostustoimikunnalle kaksi kuukautta ennen suunniteltua astutusta. Pentueen tulee täyttää voimassa olevan jalostusohjesäännön minimivaatimukset. Jalostustiedustelu on voimassa kuusi (6) kuukautta. 

Mikäli kasvattajan yhdistelmä ei täytä jalostusohjesääntöä ja/tai kasvattaja ei ole tehnyt jalostustiedustelua ei pentueen tietoja julkaista yhdistyksen www-sivuilla eikä lehdessä.

Mikäli kasvattaja haluaa poiketa JOS:n ohjeista, tulee hänen tehdä puoltoanomus Bernhardinkoirayhdistys ry:n jalostustoimikunnalle. Poikkeuslupahakemus tehdään täyttämällä jalostustiedustelu ja ruksaamalla kohta “poikkeuslupahakemus”.

Kasvattajan tulee toimittaa pentueraportti jalostustoimikunnalle viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluttua pentueen syntymästä. Mikäli kasvattaja jättää ilmoittamatta pentueistaan määräajassa, poistetaan hänen yhteystietonsa yhdistyksen www-sivuilta vuoden ajaksi alkaen puuttuvien pentueraporttien 3 kk määräaikapäivästä alkaen. Mikäli kasvattaja ei ole koskaan toimittanut pentueraportteja, tulee kasvattajan toimittaa aiemmista pentueistaan pentueraportit. Kasvattajan seuraavaa pentuetta ei oteta pentuvälitykseen, jos edellisestä ei ole saatu ilmoitusta.

Jatkoilmoitukset pentueen pitämiseksi pentuvälityksessä tai sieltä poistamiseksi tulee tehdä rotujärjestön pentuvälittäjälle. Kasvattajan tekemä ilmoitus on voimassa kuukauden. Mikäli ilmoitusta ei uusita kuukauden välein, tiedot poistetaan pentuvälityksestä (Bernhardinkoirayhdistyksen Internet-sivuilta tiedot poistetaan seuraavan päivityksen yhteydessä). Tietojen pitäminen ajan tasalla pentuvälityksessä on tärkeää. Kasvattaja onkin velvollinen ilmoittamaan, jos astutus ei ole onnistunut tai jos hän on myynyt pennut.

Pentuvälitykseen ilmoitettavista pennuista tarvittavat tiedot

  • Kasvattajan nimi ja yhteystiedot
  • Mahdollinen kennelnimi
  • Vanhempien tiedot
  • Vanhempien HD- ja ED-kuvaustulokset ja muut terveystulokset
  • Astutuspäivämäärä tai pentujen syntymäpäivä
  • Varattavissa olevien pentujen lukumäärä ja sukupuolet (urosta/narttua)
  • Pentujen karvanlaadut (jos varmistuneet)
  • Luovutusaika

HUOM!

Kasvattajat, muistattehan uusia ilmoituksenne kuukauden välein pentuvälittäjälle! Ilmoittakaa myös mikäli haluatte poistaa ilmoituksenne välityksestä.

Internetissä olevien välitystietojen jatkoilmoitukset tai poistopyynnöt ilmoitettava myös nettisivujen ylläpitäjälle s-postitse