Ohjeet ja lomake ilmoituksen tekemiseen

Pentuvälitysohjeet kasvattajille

Pentue otetaan Bernhardinkoirayhdistys ry:n pentuvälityksen välitettäväksi, jos kasvattaja on Bernhardinkoirayhdistys ry:n jäsen ja pentueesta on tehty jalostustiedustelu rotujärjestön jalostustoimikunnalle ennen astutusta. Pentueen tulee täyttää voimassa olevan jalostusohjesäännön vaatimukset tai pentueesta tulee olla tehtynä poikkeuslupa-anomus, jonka jalostustoimikunta on hyväksynyt.  Lisää tietoa löydät osiosta ”jalostus”.

Mikäli kasvattajan yhdistelmä ei täytä jalostusohjesääntöä tai kasvattaja ei ole tehnyt jalostustiedustelua, ei pentuetta oteta pentuvälitykseen. Jos kasvattaja haluaa poiketa JOS:n ohjeista, tulee hänen tehdä poikkeuslupahakemus jalostustoimikunnalle. Poikkeuslupahakemus tehdään täyttämällä jalostustiedustelu ja ruksaamalla kohta “poikkeuslupahakemus”.

Kasvattajan tulee toimittaa pentueraportti jalostustoimikunnalle viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluttua pentueen syntymästä. Mikäli kasvattaja jättää ilmoittamatta pentueistaan määräajassa, poistetaan hänen yhteystietonsa yhdistyksen www-sivuilta vuoden ajaksi alkaen puuttuvien pentueraporttien 3 kk määräaikapäivästä alkaen. Mikäli kasvattaja ei ole koskaan toimittanut pentueraportteja, tulee kasvattajan toimittaa aiemmista pentueistaan pentueraportit. Kasvattajan seuraavaa pentuetta ei oteta pentuvälitykseen, jos edellisestä ei ole saatu ilmoitusta.

Ohjeet kotia etsivän nuoren/aikuisen koiran ilmoituksen tekemiseen

Pentuvälitys välittää tiedot myös nuorista/aikuisista uutta kotia etsivistä bernhardinkoirista, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Myyjä on Bernhardinkoirayhdistys ry:n jäsen,
  • koira on rekisteröity,
  • koira on yli 5 kuukautta vanha ja/tai kodinvaihtaja,
  • sekä koira, että myyjä asuvat Suomessa.

Ohjeet ilmoituksen jättämiseksi

  • lImoituksen saa sekä yhdistyksen www-sivuille että lehteen.
  • Kotia etsivästä koirasta tehdään ilmoitus yhdistyksen pentuvälittäjälle alla olevalla lomakkeella.
  • Ilmoitus on voimassa kaksi kuukautta.
  • Mikäli ilmoitusta ei uusita kahden kuukauden välein, tiedot poistetaan pentuvälityksestä (www-sivuilta tiedot poistetaan seuraavan päivityksen yhteydessä).
  • Tietojen pitäminen ajan tasalla on tärkeää. Muistathan siis ilmoittaa, jos pentueen tietoihin on tullut muutoksia tai  koira on löytänyt uuden kodin. Ilmoituksen poistamista ja tietojen muokkaamista pyydetään muokkauslomakkeella.
Lomake uuden ilmoituksen tekemiseen

Huom! Jos haluat muokata aiemmin lähettämäsi lomakkeen tietoja tai poistaa ilmoituksen, täytä tämä lomake.

Ilmoituskanava

Haluan ilmoituksen*
www-sivullelehteen

Ilmoittajan tiedot


Ilmoituksen tyyppi*

Täytä pentuvälityksen ilmoituksesta

Kyseessä on*:
astutusilmoitusilmoitus syntyneistä pennuista

Liittääkö kasvattaja uudet pennunomistajat yhdistyksen pentuejäseniksi*
kylläei

Täytä kotia etsivästä nuoresta tai aikuisesta koirasta

Kuvat

Kuva (tiedostotyyppi jpg tai png, koko max. 2MB)

Kuva (tiedostotyyppi jpg tai png, koko max. 2MB)

Muut tiedot


Lomakkeen lähettäminen