AJANKOHTAISTA

Erikoisnäyttelyn 2022 kuvia

Erikoisnäyttelyn kuvia löytyy: https://drive.google.com/drive/folders/1X6EOnudAhN7qEhD9FqwVOBJy0nEQSH0u


Ylimääräisen kokouksen liitteet

Liite 2: Ehdotus Bernhardinkoirayhdistys ry:n kasvattajalistan säännöiksi

BERNHARDINKOIRAYHDISTYS RY:N KASVATTAJALISTAN SÄÄNNÖT
  1. Kasvattaja on bernhardinkoirayhdistys ry:n jäsen.
  2. Kasvattajalla on ollut vähintään yksi (1) pentue edellisten kymmenen (10) vuoden aikana. Mikäli pentueita ei ole ollut edellisen 10 vuoden aikana, voi kasvattaja anoa pääsyä kasvattajalistalle perustellusta syystä rotujärjestön jalostustoimikunnalta. Perusteltuja syitä voivat olla esim. kasvatustyön aloittaminen uudelleen tai ne uudet kasvattajat, joille on syntymässä pentue.
  3. Kasvattajalla on FCI:n hyväksymä kennelnimi.
  4. Kasvattaja noudattaa koirien pidossa sekä kasvatustoiminnassa Suomen eläinsuojelulakia.
  5. Kasvattajalla ei ole Suomen Kennelliitto ry:n kurinpitolautakunnan antamaa voimassaolevaa rekisteröinti- ja/tai kilpailukieltoa eikä oikeuden määräämää eläintenpitokieltoa tai tuomiota eläinsuojelurikoksesta viimeisen viiden vuoden aikana.
  6. Kasvattaja on allekirjoittanut Suomen Kennelliitto ry:n kasvattajasitoumuksen ja sitoutuu noudattamaan sitä.
  7. Kasvattaja noudattaa kasvatustyössään voimassa olevaa rodun jalostuksen tavoiteohjelmaa (JTO).
  8. Kasvattaja voidaan poistaa kasvattajalistalta, jos kasvattaja todistettavasti rikkoo kasvattajalistan sääntöjä.

Huom! Jos samalla kennelnimellä on useampi haltija, säännöt koskevat heitä kaikkia.

Liite 3: Ehdotus jalostusohjesäännöiksi ajalle 17.8.2022 – 31.12.2024

JOS eli jalostusohjesääntö lyhyt- ja pitkäkarvaiselle bernhardinkoiralle

Jalostuksen tavoiteohjelmassa (JTO) on kuvattu mm. rodun nykytilaa ja jalostuksen tavoitteita ja se toimii rodun jalostusta ohjaavana käsikirjana.

PEVISA-ohjelma: pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkka- ja kyynärkuvauslausunto. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. ED 1 -tuloksen omaava koira voidaan parittaa vain ED 0 kanssa. Koiralle rekisteröidään korkeintaan 30 jälkeläistä. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan. Hyväksytty rotujärjestön kevätkokouksessa 12.7.2020.

Yhdistelmä:
1. Pentueen sukusiitosprosentti viidessä (5) sukupolvessa saa olla maksimissaan 6,25 %.
2. Kolmen polven sukutaulussa sukukatokertoimen tulee olla 1.0 (100 % sukutaulusta eri koiria)
3. Neljän polven sukutaulussa sukukatokertoimen tulee olla yli 0.90 (yli 90 % sukutaulusta eri koiria).

Pentueen vanhemmat:
1. Vanhempien tulee täyttää PEVISA-ohjelman vaatimukset.
2. Sekä uroksen että nartun tulee olla astutushetkellä vähintään 24 kk.
3. Vanhemmilla tulee olla virallinen hyväksytty näyttelytulos (ERI, EH, H tai T) tai virallinen hyväksytty jalostustarkastus.
4. Vanhemmilla tulee olla ennen astutusta annettu virallinen selkäkuvauslausunto (SPO, LTV, VA). Selkätutkimusta ei vaadita ulkomaisilta uroksilta tai niiltä koirilta, jotka ovat syntyneet ennen vuotta 2019.
5. Uroksen ja nartun jälkeläismäärä elinaikanaan saa olla korkeintaan 5 % viimeisten neljän vuoden aikana rekisteröidyistä pennuista.
6. Kun uroksella tai nartulla on kaksi pentuetta, tulee sen jälkeläisistä olla tutkittu 40% PEVISA:ssa määriteltyjen sairauksien osalta ennen seuraavaan pentueen teettämistä.
7. Lisäksi vanhemmille suositellaan teetettäväksi seuraavia tutkimuksia:
· Kennelliiton virallinen silmätutkimus
· yli 5-vuotiailta koirilta astutushetkellä voimassa oleva virallinen sydänultratutkimus
· hyväksytty/suoritettu tulos jostain seuraavasta: MH luonnekuvaus, luonnetesti, bernhardinkoirayhdistyksen jalostustarkastus, SKL käyttäytymisen jalostustarkastus

Liite 4: Ehdotus pentuvälityksen säännöiksi

Bernhardinkoirayhdistyksen pentuvälitys välittää tiedot vain niistä pentueista, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

  • Kasvattaja on bernhardinkoirayhdistys ry:n jäsen
  • kasvattaja on ilmoittanut pentueen pentuvälitykseen

Pentuvälitysilmoituksen yhteydessä mainitaan, täyttääkö yhdistelmä JOS:n ehdot vai ei.


Jalostustoimikunta tiedottaa

PEVISA-ohjelma

Kennelliitossa on hyväksytty bernhardinkoirille PEVISA-ohjelma vuosille 2021-2024.

Itse ohjelmaan ei tullut muutoksia, mutta jatkossa PEVISA:n voimassaoloaika synkronoidaan yhteneväiseksi JTO:n kanssa.

Bernhardinkoirien PEVISA-ohjelma ajalle 1.1.2021-31.12.2024.

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. Kyynärniveltuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen kanssa. Koiralle rekisteröidään korkeintaan 30 jälkeläistä. Viimeinen pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan.

Ohjelma on voimassa 1.1.2021-31.12.2024 (Jtt:n päätös 13.10.2020 (8/2020))

JOS eli jalostusohjesääntö

Bernhardinkoirien uusi jalostusohjesääntö astuu voimaan 1.1.2021. Sen pääsee lukemaan täältä (linkki). Isoimpana muutoksena JOS:ssa on se, että jatkossa yhdistyksen pentuvälitykseen pääsee ihan kaikki pentueet, myös ne, jotka eivät täytä kaikilta osin JOS:n vaatimuksia, kunhan kasvattaja on tehnyt jalostustiedustelun ennen astutusta.

Terveysrahasto

Bernhardinkoirille on perustettu oma terveysrahasto, jonka tarkoituksena on edistää suomalaisten bernhardinkoirien terveyttä ja pitkäikäisyyttä kehittämällä ja tukemalla bernhardinkoirilla esiintyvien luonneongelmien ja sairauksien tutkimista, ennaltaehkäisemistä ja vähentämistä. Terveysrahastosta löytyy lisää tietoa täältä (linkki)

Pentuvälitys

Pentuvälitys-sivua on päivitetty ja sieltä löytyy nyt myös lomakkeet, joilla voi ilmoittaa pentueen pentuvälitykseen tai päivittää tietoja. Lomakkeen täyttämällä ilmoitus menee ilmoittajan niin halutessa suoraan pentuvälittäjälle, nettisivujen ylläpitäjälle ja lehden tekijälle. Myös pentuvälitys-sivu ja uutta kotia etsivien sivu on nyt informatiivisempi ja ilmoituksen yhteyteen voi lisätä kuvia.