BERNHARDINKOIRAYHDISTYKSEN

sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauanataina 13.4.2024 klo 14.00 Työväentalo Toivolassa 

(Puutarhatie 1, 41400 LIEVESTUORE).

Kokoukseen voi osallistua myös etänä Microsoft Teamsilla (toimii selaimella). 

Tarkemmat ohjeet lähetetään ilmoittautumisen jälkeen. 

Huom! Osallistuminen Teamsin välityksellä tapahtuu jäsenen omalla riskillä.

Kokoukseen on ilmoittauduttava viimeistään 10.4.2024 ja ilmoittautuessa on mainittava, osallistuuko etänä vai paikan päällä.

Etäkokoukseen on ilmoittauduttava sähköpostitse bky.hallitus@gmail.com, muutoin ilmoittautumisen voi tehdä myös puhelimitse 040 525 8885.

Kokouksessa on kahvitarjoilu!

Kokouksen liitteet löydät täältä: https://www.bernhardinkoirayhdistys.fi/ajankohtaista-2/.

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden (2) pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan valinta.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

4. Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen.

5. Esitetään vuoden 2023 yhdistyksen vuosikertomus, tuloslaskelma, tase ja toiminnantarkastajien antama lausunto.

6. Esitetään jalostustoimikunnan tuloslaskelma ja vuosikertomus 2023.

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

8. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto tai toiminnantarkastajien lausunto mahdollisesti antavat aihetta.

9. Vahvistetaan tilikauden 2025 talousarvio- ja toimintasuunnitelma. Esitetään jalostustoimikunnan talousarvio ja toimintasuunnitelma 2025. Päätetään toimintakauden 2025 jäsenmaksujen suuruudesta.

10. Valitaan toimikaudelle 13.4.2024-vuosikokous 2026 puheenjohtaja.

11. Valitaan toimikaudelle 13.4.2024-vuosikokous 2026 hallituksen varsinaiset ja varajäsenet. Erovuorossa varsinaiset jäsenet Kirsi Okker, Anna Ylimäki, Virpi Salminen ja varajäsen Anniina Mikkola. Valitaan toimikaudelle 13.4.2024-vuosikokous 2028 jalostustoimikuntaan jäsenet erovuorossa olevien tilalle.

12. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja näille kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan tilikauden 2024 hallintoa ja tilejä.

13. Valitaan toimintavuoden 2026 näyttelytoimikunnan puheenjohtaja.

14. Äänestetään bernhardinkoirien PEVISA-ohjelmasta ja jalostusohjesäännöstä (Liite 1) alkaen 1.1.2025-31.12.2029.

VAIHTOEHTO 1 

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkka ja kyynärkuvauslausunto.

Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta.

Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1.

Kyynärniveltuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen kanssa.

Koiralle rekisteröidään korkeintaan 30 jälkeläistä. Viimeinen pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan.

VAIHTOEHTO 2 

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto, kyynärkuvauslausunto ja selkäkuvauslausunto (LTV, VA, SP). 

Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta, paitsi spondyloosin osalta 24 kuukautta. 

Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C, kyynärniveldysplasian aste 1 ja spondyloosin (SP) aste 1.

Kyynärniveltuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen kanssa.

Spondyloosituloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen kanssa.

Koiralle rekisteröidään korkeintaan 30 jälkeläistä. Viimeinen pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan.

Käsitellään ulkomaisia koiria koskeva poikkeus. 

Ei vaadita selkälausuntoa (uros 2 pentuetta, narttu 1 pentue)

15. Hyväksytään JTO:n päivitys. (Liite 2)

16. Vuoden 2023 näyttelykoirien palkitseminen.

17. Vuoden 2023 harrastekoirien palkitseminen.

18. Muut asiat.

19. Kokouksen päättäminen.

TERVETULOA

Bernhardinkoirayhdistyksen hallitus

Explore More

Vuosikokous: JOS-ehdotukset ja JTO

13 maaliskuun, 2024

Vuosikokouksessa käsiteltävät JOS-ehdotukset sekä JTO lisätään tälle sivulle 2 viikkoa ennen kokousta. Vuosikokoukselle JOS-ehdotusten pohjaksi nykyinen JOS muokattuna vastaamaan kokouksessa olevia PEVISA-ehdotuksia VAIHTOEHTO 1 Jalostusohjesääntö lyhyt- ja pitkäkarvaiselle bernhardinkoiralle