Vuosikokouksessa käsiteltävät JOS-ehdotukset sekä JTO lisätään tälle sivulle 2 viikkoa ennen kokousta.

Vuosikokoukselle JOS-ehdotusten pohjaksi nykyinen JOS muokattuna vastaamaan kokouksessa olevia PEVISA-ehdotuksia

VAIHTOEHTO 1

Jalostusohjesääntö lyhyt- ja pitkäkarvaiselle bernhardinkoiralle

Voimassa 1.1.2025-31.12.2029, hyväksytty rotujärjestön kokouksessa 13.4.2024.

Jalostuksen tavoiteohjelmassa (JTO) on kuvattu mm. rodun nykytilaa ja jalostuksen tavoitteita ja se toimii rodun jalostusta ohjaavana käsikirjana. Jalostusohjesäännön lisäksi jalostusyhdistelmiä suunniteltaessa on huomioitava Kennelliiton yleinen jalostusstrategia sekä laki eläinten hyvinvoinnista 693/2023 ja siihen liittyvät valtioneuvoston asetukset sekä JTO:n suositukset rodun merkittävimpien sairauksien sekä luonteen- ja käyttäytymisen osalta.

PEVISA-ohjelma: (VAIHTOEHTO 1)

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkka ja kyynärkuvauslausunto.

Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta.

Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1.

Kyynärniveltuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen kanssa.

Koiralle rekisteröidään korkeintaan 30 jälkeläistä. Viimeinen pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan.

Yhdistelmä:

 1. Pentueen sukusiitosprosentti viidessä (5) sukupolvessa saa olla maksimissaan 6,25 %.
 2. Kolmen polven sukutaulussa sukukatokertoimen tulee olla 1.0 (100 % sukutaulusta eri koiria)
 3. Neljän polven sukutaulussa sukukatokertoimen tulee olla yli 0.90 (yli 90 % sukutaulusta eri koiria).

Pentujen vanhemmat:

 1. Vanhempien tulee täyttää PEVISA-ohjelman vaatimukset.
 2. Sekä uroksen että nartun tulee olla astutushetkellä vähintään 24 kk.
 3. Vanhemmilla tulee olla virallinen hyväksytty näyttelytulos (ERI, EH, H tai T) tai virallinen hyväksytty jalostustarkastus.
 4. Vanhemmilla tulee olla ennen astutusta annettu virallinen selkäkuvauslausunto (SPO, LTV, VA). Selkätutkimusta ei vaadita ulkomaisilta uroksilta tai niiltä koirilta, jotka ovat syntyneet ennen vuotta 2019.
 5. Uroksen ja nartun jälkeläismäärä elinaikanaan saa olla korkeintaan 5 % viimeisten neljän vuoden aikana rekisteröidyistä pennuista.
 6. Kun uroksella tai nartulla on kaksi pentuetta, tulee sen jälkeläisistä olla tutkittu 40 % PEVISA:ssa määriteltyjen sairauksien osalta ennen seuraavaan pentueen teettämistä.
 7. Lisäksi vanhemmille suositellaan teetettäväksi seuraavia tutkimuksia:
  • Kennelliiton virallinen silmätutkimus,
  • yli 5-vuotiailta koirilta astutushetkellä voimassa oleva virallinen sydänultratutkimus,
  • hyväksytty/suoritettu tulos jostain seuraavasta: MH luonnekuvaus, luonnetesti, bernhardinkoirayhdistyksen jalostustarkastus, SKL käyttäytymisen jalostustarkastus.

Jalostustoimikunta ehdottaa tehtäväksi seuraavia muutoksia:

– Muokataan kohta 3: Vanhemmilla tulee olla virallinen näyttelytulos (vähintään ERI, EH tai H) tai virallinen hyväksytty ulkomuodon jalostustarkastus.
– Muokataan kohta 4: Vanhemmilla tulee olla ennen astutusta annettu virallinen selkäkuvauslausunto (SPO, LTV, VA). SP1 tuloksen saanut koira tulisi parittaa SP0 tuloksen saaneen kanssa. SP2 tai SP3 tuloksen saanutta koiraa ei suositella käytettäväksi jalostukseen. Selkätutkimusta ei vaadita ulkomaisilta uroksilta tai niiltä koirilta, jotka ovat syntyneet ennen vuotta 2019.
– Lisätään kohta: Yhdistelmän yhteenlasketun lonkkaindeksin suositellaan olevan vähintään 101.
– Lisätään kohta: Jos koira on saanut näyttelyistä hylätyn tai EVA:n epävarmuuden, arkuuden tai aggressiivisuuden vuoksi tai siitä on tehty vihaisen koiran ilmoitus Kennelliittoon, tulee sillä olla astutushetkellä luonnetestitulos, MH-kuvaus (keskeytettyjä suorituksia ei hyväksytä) tai hyväksytty Kennelliiton virallinen käyttäytymisen jalostustarkastus.
– Kohta 7: yli 5-vuotiailta koirilta astutushetkellä voimassa oleva virallinen sydänultratutkimus -> poistetaan suosituksista. Lisätään suosituksiin: Uusintayhdistelmiä ei suositella tehtäväksi.

VAIHTOEHTO 2

Jalostusohjesääntö lyhyt- ja pitkäkarvaiselle bernhardinkoiralle

Voimassa 1.1.2025-31.12.2029, hyväksytty rotujärjestön kokouksessa 13.4.2024.

Jalostuksen tavoiteohjelmassa (JTO) on kuvattu mm. rodun nykytilaa ja jalostuksen tavoitteita ja se toimii rodun jalostusta ohjaavana käsikirjana. Jalostusohjesäännön lisäksi jalostusyhdistelmiä suunniteltaessa on huomioitava Kennelliiton yleinen jalostusstrategia sekä laki eläinten hyvinvoinnista 693/2023 ja siihen liittyvät valtioneuvoston asetukset sekä JTO:n suositukset rodun merkittävimpien sairauksien sekä luonteen- ja käyttäytymisen osalta.

PEVISA-ohjelma: (VAIHTOEHTO 2)

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto, kyynärkuvauslausunto ja selkäkuvauslausunto (LTV, VA, SP). 

Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta, paitsi spondyloosin osalta 24 kuukautta. 

Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C, kyynärniveldysplasian aste 1 ja spondyloosin (SP) aste 1.

Kyynärniveltuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen kanssa.

Spondyloosituloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen kanssa.

Koiralle rekisteröidään korkeintaan 30 jälkeläistä. Viimeinen pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan.

Yhdistelmä:

 1. Pentueen sukusiitosprosentti viidessä (5) sukupolvessa saa olla maksimissaan 6,25 %.
 2. Kolmen polven sukutaulussa sukukatokertoimen tulee olla 1.0 (100 % sukutaulusta eri koiria)
 3. Neljän polven sukutaulussa sukukatokertoimen tulee olla yli 0.90 (yli 90 % sukutaulusta eri koiria).

Pentujen vanhemmat:

 1. Vanhempien tulee täyttää PEVISA-ohjelman vaatimukset.
 2. Sekä uroksen että nartun tulee olla astutushetkellä vähintään 24 kk.
 3. Vanhemmilla tulee olla virallinen hyväksytty näyttelytulos (ERI, EH, H tai T) tai virallinen hyväksytty jalostustarkastus.
 4. Vanhemmilla tulee olla ennen astutusta annettu virallinen selkäkuvauslausunto (SPO, LTV, VA). Selkätutkimusta ei vaadita ulkomaisilta uroksilta tai niiltä koirilta, jotka ovat syntyneet ennen vuotta 2019.
 5. Uroksen ja nartun jälkeläismäärä elinaikanaan saa olla korkeintaan 5 % viimeisten neljän vuoden aikana rekisteröidyistä pennuista.
 6. Kun uroksella tai nartulla on kaksi pentuetta, tulee sen jälkeläisistä olla tutkittu 40 % PEVISA:ssa määriteltyjen sairauksien osalta ennen seuraavaan pentueen teettämistä.
 7. Lisäksi vanhemmille suositellaan teetettäväksi seuraavia tutkimuksia:
  • Kennelliiton virallinen silmätutkimus,
  • yli 5-vuotiailta koirilta astutushetkellä voimassa oleva virallinen sydänultratutkimus,
  • hyväksytty/suoritettu tulos jostain seuraavasta: MH luonnekuvaus, luonnetesti, bernhardinkoirayhdistyksen jalostustarkastus, SKL käyttäytymisen jalostustarkastus.

Jalostustoimikunta ehdottaa tehtäväksi seuraavia muutoksia:

– Muokataan kohta 3: Vanhemmilla tulee olla virallinen näyttelytulos (vähintään ERI, EH tai H) tai virallinen hyväksytty ulkomuodon jalostustarkastus.
– Lisätään kohta: Yhdistelmän yhteenlasketun lonkkaindeksin suositellaan olevan vähintään 101.
– Lisätään kohta: Jos koira on saanut näyttelyistä hylätyn tai EVA:n epävarmuuden, arkuuden tai aggressiivisuuden vuoksi tai siitä on tehty vihaisen koiran ilmoitus Kennelliittoon, tulee sillä olla astutushetkellä luonnetestitulos, MH-kuvaus (keskeytettyjä suorituksia ei hyväksytä) tai hyväksytty Kennelliiton virallinen käyttäytymisen jalostustarkastus.
– Kohta 7: yli 5-vuotiailta koirilta astutushetkellä voimassa oleva virallinen sydänultratutkimus -> poistetaan suosituksista. Lisätään suosituksiin: Uusintayhdistelmiä ei suositella tehtäväksi.


JTO

JTO-dokumenttiin päivitetään kokouksen jälkeen PEVISA- ja JOS-tiedot, ulkoasu muokataan (taulukoiden asemoinnit jne) sekä lisätään lähdeviittaukset.

Explore More

Vuosikokous 13.4.2024 klo 14

27 maaliskuun, 2024

BERNHARDINKOIRAYHDISTYKSEN sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauanataina 13.4.2024 klo 14.00 Työväentalo Toivolassa  (Puutarhatie 1, 41400 LIEVESTUORE). Kokoukseen voi osallistua myös etänä Microsoft Teamsilla (toimii selaimella). 

JTO, PEVISA ja JOS

31 lokakuun, 2023

On taas aika päivittää bernhardinkoirien jalostuksen tavoiteohjelma (JTO), PEVISA-ohjelma sekä jalostusohjesääntö (JOS). Nykyiset ohjelmat ovat voimassa 31.12.2024 loppuun asti ja uudet ohjelmat astuvat voimaan vuoden 2025 alusta. Nyt on

Luonnekysely

24 marraskuun, 2023

Nyt ollaan tärkeällä asialla! Luonne- ja käyttäytymiskysely on nyt avoinna. Siirry kyselyyn -> Bernhardinkoirien luonne- ja käyttäytymiskyselyyn kaivataan vastauksia kaikista bernhardinkoirista, jotka ovat syntyneet 1.1.2005 jälkeen. Vastauksia toivotaan myös