Match Show:t

Näyttelyharrastukselle hyvä alku ovat match show’t eli mätsärit. Ne ovat leikkimielisiä koiranäyttelyitä, joihin ovat tervetulleita kaikki rokotetut koirat. Mätsäreissä on hyvä harjoitella “oikeita näyttelyitä” varten ja ne ovat oivia tilaisuuksia koiranpennun sosiaalistamiseenkin. Mätsäreissä myös koiran esittäjä saa kerättyä esiintymisvarmuutta. Match show’n järjestäjänä voi olla esimerkiksi rotujärjestö tai paikallinen koirakerho, joka mätsärituotoilla rahoittaa toimintaansa tai kerää rahaa lahjoitettavaksi hyväntekeväisyyteen.

Virallisista näyttelyistä poiketen mätsäreihin ilmoittaudutaan yleensä paikan päällä ja samalla varmistuu, mihin luokkaan kukin koira kuuluu. Usein koirat jaetaan iän tai koon perusteella, monirotuisille koirille voi olla omat ryhmänsä. Mätsäreissä tuomari ei vertaa koiria rotumääritelmiin, vaan arvostelee koiria esimerkiksi koiran kunnon, liikkeiden ja esiintymisen sekä ohjaajan ja koiran yhteistyön mukaisesti. Mitään virallista ohjetta koirien arvosteluun ei ole.

Match show -kehään mennään ilmoittautumisjärjestyksessä pareittain. Tuomari tutkii koirat, juoksuttaa ja vertaa koiria keskenään. Tämän jälkeen tuomarin paremmaksi arvioima koira saa yleensä punaisen nauhan ja toinen koira sinisen. Kun kaikki parit on arvosteltu, arvioidaan kaikki ko. luokassa sinisen nauhan saaneet keskenään, ja tuomari sijoittaa 3-5 koiraa paremmuusjärjestykseen. Samalla tavalla valitaan myös punaisen nauhan saaneista koirista luokkiensa parhaat. Mätsärin lopussa pidetään BIS-kehä eli sekä sinisten että punaisten nauhaluokkien voittajat kilpailevat näyttelyn parhaan koiran tittelistä. Näin ollen pariarvostelussa toiseksi sijoitettu koira voikin loppujen lopuksi voittaa koko match show’n.