Jalostustoimikunta

Jalostustoimikunnan tehtävänä on tiedottaa ja neuvoa, kerätä ja hyödyntää tietoa, seurata rodun tilaa eri ominaisuuksissa sekä kartoittaa ja auttaa vastustamaan perinnöllisiä sairauksia. Jalostustoimikunta laatii tavoite- ja toimintaohjelmia ja huolehtii yhteydenpidosta jalostustoimikunnan ja muiden rodun harrastajien, esimerkiksi ulkomaisten rodun yhdistysten, välillä. Sen tulee soveltaa käytäntöön myös Kennelliiton ulkomuototuomariohjeistusta liioitelluista rotupiirteistä.

Kennelliiton ohjeistus jalostustoimikunnille

Jalostustoimikunta

Annemari Auvinen
Tea Haapasaari
Maija Montonen
Annika Uusi-Rantala

Yhteystiedot

Kaikki yhteydenotot: jalostus.bkyhdistys@gmail.com
Jalostustoimikunnan Facebook-sivu
Jalostustoimikunnan Instagram-sivu

Jalostustoimikunnan valinta

Jalostustoimikunnan jäsenet valitaan yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa, sääntöjen määrittämällä tavalla.

Ote säännöistä

10§ Jalostustoimikunta
Jalostustoimintaa hoitaa jalostustoimikunta, johon kuuluvat vuosikokouksessa neljäksi toimintavuodeksi kerrallaan valitut 3-4 jäsentä. Jäsenistä 1-2 on joka toinen vuosi erovuorossa. Toimikunnan tulee esittää seuraavan vuoden toimintasuunnitelma, talousarvioehdotus ja edellisen toimintavuoden vuosikertomus sääntömääräiselle kokoukselle.