JTO eli jalostuksen tavoiteohjelma


Jalostuksentavoiteohjelma (JTO) on rodun harrastajalle suunnattu käsikirja, josta löytyy tietoa mm.

Bernhardinkoiran rotutuntemuksesta

FCI:n rotumääritelmä ja mtiten sitä tulkitaan omaan koiraan/koiriin

Rodun kannasta

Mistä koiramme on tänä päivänä tehty, ts. tilannekatsaus rotuun

Jalostuksen tavoitteista

Mihin tavoitteisiin pyritään ja miksi niihin pyritään

Jalostuksellisista toimeenpano-ohjelmista

Keinot, joilla tavoitteet voidaan saavuttaa

Säännöistä ja ohjeista

Rodun kehittämiseksi yhä parempaan ja terveempeen suuntaan tarvitaan yhteistyötä ja yhteisiä sääntöjä sekä tavoitteita, joita sitoudutaan noudattamaan

Seurannasta ja arvioinnista

Tiedonsaannin tärkeys korostuu – koskee jokaista rotua harrastavaa

Mitä yksittäinen koiranomistaja tai kasvattaja voi tehdä

– ja mitä tulee tehdä – edistääkseen omalta osaltaan bernhardinkoirarodun kehittymistä yhä paremmaksi ja terveemmäksi