Lomakkeet & terveys- ja luonnekyselyt


Pentueraportti

Kasvattajan tulee toimittaa pentueraportti jalostustoimikunnalle viimeistään kolmen (3) kuukauden kuluttua pentueen syntymästä. Mikäli kasvattaja ei ole koskaan toimittanut pentueraportteja, tulee kasvattajan toimittaa aiemmista pentueistaan pentueraportit 10 vuoden ajalta. Kasvattajan seuraavaa pentuetta ei oteta pentuvälitykseen, jos edellisten pentueiden ilmoitukset puuttuvat.

Pentueraporttikaavake


Terveyskysely

Bky:n jalostustoimikunta kerää aktiivisesti tietoa bernhardinkoirien terveystilanteesta. Terveyskysely antaa arvokasta tietoa rodun nykytilanteesta jalostuksen tueksi.

Terveyskysely toivotaan täytettävän kaikista bernhardinkoirista, myös edesmenneistä. Suosituksena on, että kysely täytetään vähintäänkin koiran ollessa 2-, 5-, ja 8-vuotias, toki voi täyttää halutessaan useamminkin esim. terveystilanteen muuttuessa. Myös täysin terveistä koirista kaivataan vastauksia.

Kyselyn tuloksia käsitellään luottamuksellisellisesti, mikäli koiran omistaja ei anna lomakkeen täyttämisen yhteydessä lupaa koiran tietojen julkaisuun. Omistajan tietoja käsitellään aina luottamuksellisesti, eikä niitä julkaista missään tilanteessa.

Terveyskysely

Kyselyn tuloksia käsitellään luottamuksellisesti, mikäli koiran omistaja ei anna lomakkeen täyttämisen yhteydessä lupaa koiran tietojen julkaisuun bernhardinkoirien tietokannassa. Omistajan tietoja käsitellään aina luottamuksellisesti, eikä niitä julkaista missään tilanteessa ilman omistajan lupaa.


Kuolinsyyn ilmoittaminen

Bky:n jalostustoimikunta kerää aktiivisesti tietoa bernhardinkoirien kuolinsyistä. Tämä tieto on erityisen tärkeää, jotta voimme kartoittaa bernhardinkoirien elinikää ja sairauksia joihin koirat menehtyvät. Kuolinsyyilmoituksia käsitellään luottamuksellisesti, eikä niissä annettuja tietoja luovuteta ulkopuolisille.

Kuolinsyykaavake


Luonnekysely

Bky:n jalostustoimikunta kerää aktiivisesti tietoa bernhardinkoirien luonteista. Luonne- ja käyttäytymiskyselyyn toivotaan vastauksia kaikista bernhardinkoirista, jotka ovat syntyneet 1.1.2005 jälkeen. Vastauksia toivotaan myös edesmenneistä.

Kyselyn vastauksia käsitellään luottamuksellisesti, eikä niissä annettuja tietoja luovuteta ulkopuolisille.

Luonnekysely