Vuoden harrastuskoira

 VUODEN HARRASTUSKOIRAKILPAILU

•    Vuoden harrastuskoirapalkinnoissa ja -pistelaskuissa on tarkoitus kannustaa sekä 
1.    kisakynnyksen ylittämiseen (jokaisesta osallistumisesta, tuloksesta riippumatta, saa pisteitä) että
2.    palkita jo pidemmälle edistyneitä koirakoita (harrastuslajissa eteneminen huomioidaan pistelaskussa)

•    Vuosittain jaetaan kyseisen lajin Vuoden koira –palkinto jokaisessa lajissa, johon edes yksi bernhardinkoira on osallistunut. Esimerkiksi vuonna 2015 bernhardinkoiria osallistui tokon, rally-tokon, mejän sekä koiratanssin virallisiin kilpailuihin, näin ollen vuonna 2015 olisi jaettu Vuoden tokokoira, Vuoden rally-tokokoira, Vuoden mejäkoira sekä Vuoden koirantanssikoira –palkinnot.  Tässä esityksessä käytetään näitä neljää lajia esimerkkeinä, mutta mikäli koirakoita osallistuu uusiin lajeihin, esimerkiksi vesipelastukseen, pelastuskoirakokeisiin tai agilityyn, sovelletaan näihin lajeihin samaa periaatetta kuin alla esitetään. 

•    Yksittäisten lajien Vuoden koira –palkintojen lisäksi jaetaan Vuoden harrastuskoira/monipuolisuus –palkinto, jossa otetaan huomioon monipuolinen harrastaminen sekä harrastuslajeissa edistyminen samassa hengessä kuin yksittäisten lajien Vuoden koira -palkinnoissa.

•    Jos joku koira valioituu jostakin harrastuslajista tarkasteluvuonna, tulee tästä koirasta automaattisesti sekä harrastamansa lajin Vuoden koira että Vuoden harrastuskoira (eikä alla olevia pistelaskumalleja sovelleta kyseiseen lajiin tai Vuoden harrastuskoira-palkintoon).  

•    Koska toistaiseksi bernhardinkoirien osallistuminen virallisiin kokeisiin ja kilpailuihin on suhteellisen vähäistä, pistelaskulogiikka on yksinkertaisempi kuin aktiivisemmin harrastavien rotujen pistelaskuissa.  Kuitenkin koska tämän esityksen tarkoituksena on kannustaa ja siten lisätä bernhardinkoirien osallistumisaktiivisuutta, pistelaskusysteemiä on syytä arvioida ja kehittää jatkossa. 

•    Kaikki palkinnot voidaan jakaa vain Bernhardinkoirayhdistyksen jäsenille tai perhejäsenille.

A.    Vuoden tokokoira -palkinto
Vuoden tokokoira –palkinto jaetaan tokossa kyseisenä vuonna korkeimmassa luokassa ykköstuloksen saaneelle koirakolle, esimerkiksi vuonna 2015 vain yksi koirakko (Grapevine Mason) sai ykköstuloksen voittaja-luokasta ja näin ollen olisi ollut Vuoden tokokoira. Jos ko. luokassa ykköstuloksen saaneita koirakoita on enemmän kuin yksi, palkinnon saa se koirakko, jolla ykköstuloksia on useammasta kokeesta. Jos tilanne on vieläkin tasan, lasketaan mukaan samana vuonna alemmissa luokissa saadut ykköstulokset.  Jos tilanne on vieläkin tasan, lasketaan jokaisen ko. vuonna kisatun kokeen pisteet yhteen (myös muut kuin ykköstulokset) ja korkeimman yhteenlasketun pistemäärän saanut voittaa. 

Huom. tämä tarkoittaa sitä, että ko. vuonna korkeammassa luokassa kisannut koira, joka ei ole saanut ykköstulosta, ei voi voittaa Vuoden tokokoira –palkintoa. Näin ollen ehdotetaan, että tällaisessa tilanteessa jaetaan lisäksi Tokon kannustuspalkinto, koska luokissa yleneminen ja koiran kisakuntoon työstäminen seuraavan luokkaan on hieno saavutus, jolle yhdistys haluaa osoittaa kannustuksensa. 

B.    Vuoden rally-tokokoira -palkinto
Vuoden rally-tokokoira –palkinto jaetaan rally-tokossa kyseisenä vuonna korkeimmassa luokassa hyväksytyn tuloksen saaneelle koirakolle. Jos ko. luokassa hyväksytyn tuloksen saaneita koirakoita on enemmän kuin yksi, palkinnon saa se koirakko, jolla on hyväksyttyjä tuloksia useammasta kokeesta. Jos tilanne on vieläkin tasan, lasketaan mukaan samana vuonna alemmissa luokissa saadut hyväksytyt tulokset.  Jos tilanne on vieläkin tasan, otetaan huomioon kaikki ko. vuonna kisatut kokeet (myös muut kuin hyväksytyt tulokset) ja korkeimman yhteenlasketun pistemäärän / useamman kisaosallistumisen saanut koirakko voittaa. Esimerkiksi vuonna 2015 kaksi koiraa (Grapevine Ray of Hope ja Grapevine Roadrunner) saivat kolme hyväksyttyä tulosta alokas-luokasta, mutta Grapevine Roadrunner oli kisannut lisäksi neljännen ei-hyväksytyn kokeen, joten tulisi näin valituksi Vuoden rally-toko –koiraksi. 

Huom. tämä tarkoittaa sitä, että ko. vuonna korkeammassa luokassa kisannut koira, joka ei ole saanut hyväksyttyä tulosta, ei voi voittaa Vuoden rally-tokokoira –palkintoa. Näin ollen ehdotetaan, että tällaisessa tilanteessa jaetaan lisäksi Rally-tokon kannustuspalkinto, koska luokissa yleneminen ja koiran kisakuntoon työstäminen seuraavan luokkaan on hieno saavutus, jolle yhdistys haluaa osoittaa kannustuksensa. 

C.    Vuoden mejäkoira -palkinto
Vuoden mejäkoira –palkinto jaetaan mejässä kyseisenä vuonna korkeimmassa luokassa ykköstuloksen saaneelle koirakolle, esimerkiksi vuonna 2015 vain yksi koirakko (Saint Verna Copacetic Snow White) sai ykköstuloksen avoimesta luokasta ja näin ollen olisi ollut Vuoden mejäkoira. Jos ko. luokassa ykköstuloksen saaneita koirakoita on enemmän kuin yksi, palkinnon saa se koirakko, jolla ykköstuloksia on useammasta kokeesta. Jos tilanne on vieläkin tasan, lasketaan mukaan samana vuonna alemmissa luokissa saadut ykköstulokset.  Jos tilanne on vieläkin tasan, lasketaan jokaisen ko. vuonna kisatun kokeen pisteet yhteen (myös muut kuin ykköstulokset) ja korkeimman yhteenlasketun pistemäärän saanut voittaa. 

Huom. tämä tarkoittaa sitä, että ko. vuonna korkeammassa luokassa kisannut koira, joka ei ole saanut ykköstulosta, ei voi voittaa Vuoden mejäkoira –palkintoa. Näin ollen ehdotetaan, että tällaisessa tilanteessa jaetaan lisäksi Mejän kannustuspalkinto, koska luokissa yleneminen ja koiran kisakuntoon työstäminen seuraavan luokkaan on hieno saavutus, jolle yhdistys haluaa osoittaa kannustuksensa.

D.    Vuoden koiratanssikoira -palkinto
Vuoden koiratanssikoira –palkinto jaetaan koiratanssissa kyseisenä vuonna korkeimmassa luokassa kunniamaininnan saaneelle koirakolle. Esimerkiksi vuonna 2015 koiratanssissa kilpaili kunnianmaininnan arvoisesti pelkästään Karvakatastrooffin Kontaten Kotiin, joka olisi näin ollen saanut Vuoden koiratanssikoira –palkinnon. Jos ko. luokassa kunniamaininnan saaneita koirakoita on enemmän kuin yksi, palkinnon saa se koirakko, jolla on kunniamainintoja useammasta kokeesta. Jos tilanne on vieläkin tasan, lasketaan mukaan samana vuonna alemmissa luokissa saadut kunniamaininnat.  Jos tilanne on vieläkin tasan, otetaan huomioon kaikki ko. vuonna kisatut kokeet (myös muut kuin kunniamaininnan arvoiset) ja korkeimman yhteenlasketun pistemäärän / useamman kisaosallistumisen saanut koirakko voittaa.

Huom 1. tämä tarkoittaa sitä, että ko. vuonna korkeammassa luokassa kisannut koira, joka ei ole saanut kunniamainintaa, ei voi voittaa Vuoden koiratanssikoira –palkintoa. Näin ollen ehdotetaan, että tällaisessa tilanteessa jaetaan lisäksi Koiratanssin kannustuspalkinto, koska luokissa yleneminen ja koiran kisakuntoon työstäminen seuraavan luokkaan on hieno saavutus, jolle yhdistys haluaa osoittaa kannustuksensa. 

Huom 2. Koska koiratanssin kilpailulajeja on useampi (vapaatanssi [freestyle], seuraaminen musiikin tahdissa [heelwork to music] sekä erikoiskilpailut), ehdotetaan, että mikäli useammassa koiratanssilajissa on bernhardinkoiraosallistujia, jaetaan jokaisesta lajista erikseen Vuoden koiratanssikoira –palkinto edellä mainituin periaattein. Tällöin kukin palkinto nimetään esim. Vuoden koiratanssikoira (vapaatanssi) –palkinnoksi jne.

Vuoden harrastuskoira/monipuolisuus –palkinto
Palkinnossa huomioidaan kaikki em. (ja muut mahdollisesti myöhemmin lisättävät viralliset) koiraharrastuslajit, joissa bernhardinkoiria on ko. vuonna kilpaillut sekä BH-koe, siten että

•    Jokaisesta koe/kisaosallistumisesta saa yhden pisteen, vaikka jäisi ilman tulosta

•    Jokaisesta hyväksytystä (rally-toko), ykköstuloksesta (toko ja mejä) tai kunniamaininnasta (koiratanssi) saa lisäksi yhden pisteen, paitsi BH-kokeesta, jonka hyväksytystä suorittamisesta saa kaksi lisäpistettä

•    Lisäksi kilpailuluokissa eteneminen huomioidaan lisäämällä pisteitä jokaisesta koeluokasta lajin alhaisimman koeluokan jälkeen. Kuitenkin koska lajit poikkeavat toisistaan luokkien lukumäärän suhteen toteutetaan tämä siten, että kunkin lajin korkeimmassa luokassa kilpailemisesta (tokossa erikoisvoittaja-luokka, rally-tokossa mestari-luokka sekä koiratanssissa ja mejässä voittaja-luokka) saa kolme lisäpistettä, ja muut lisäpisteet suhteutetaan ko. lajin luokkamääriin. Tämä tarkoittaa sitä, että mejässä (jossa on vain kaksi luokkaa) ei jaeta muita lisäpisteitä, koiratanssissa (jossa on kolme luokkaa) avoimesta luokasta saa 1,5 pistettä, ja tokossa ja rally-tokossa (joissa on neljä luokkaa) saa avoimesta luokasta yhden lisäpisteen ja voittaja-luokasta kaksi lisäpistettä.   Nämä pisteet lisätään koiran kokonaispisteisiin riippumatta millaisen tuloksen koira on saanut ko. kokeessa tai onko jäänyt ilman tulosta.

•    Esimerkkilaskenta 1: Grapevine Raindrop, osallistui vuonna 2015 kahteen mejän avoimen luokan kokeeseen ilman ykköstulosta sekä kolmeen rally-tokon alokasluokan kokeeseen, joista kahdesta sai hyväksytyn tuloksen. Se olisi näin ollen saanut 5 (kaksi mejäkokeen ja kolme rally-tokon osallistumispistettä) + 2 (kaksi hyväksyttyä tulosta rally-tokosta)=7 pistettä. 

•    Esimerkkilaskenta 2: Grapavine Mason, joka osallistui vuonna 2015 kahteen tokon voittaja-luokan kokeeseen saaden kaksi ykköstulosta. Se olisi näin ollen saanut 2 (kaksi tokokoeosallistumista) + 2 (kaksi ykköstulosta)+2+2 (kaksi voittajaluokan koetta)=8 pistettä.

•    Esimerkkilaskenta 3: Grapevine Roadrunner, joka osallistui vuonna 2015 neljään voittaja-luokan tokokokeeseen ilman ykköstuloksia sekä neljään rally-tokokisaan alokas-luokassa kolmella hyväksytyllä tuloksella, olisi näin ollen saanut 8 (4 tokokoeosallistumista + 4 rallytokokoeosallistumista) + 8 (2+2+2+2 neljä voittaja-luokan tokokoetta) + 3 (kolme hyväksyttyä rally-tokokoetta)=19 pistettä. Näin ollen, näitä kolmea koiraa vertailtaessa Grapevine Roadrunner olisi siis saanut Vuoden harrastuskoira/monipuolisuus –palkinnon vuonna 2015.