Jalostustarkastukset ja viralliset luonteen arvioinnit

Jalostustarkastuksilla arvioidaan koiran soveltuvuutta jalostukseen ulkomuodon sekä luonteen ja käyttäytymisen osalta. Myös virallisilla luonteen arvioinneilla (MH-luonnekuvaus ja luonnetesti) voidaan arvioida soveltuvuutta jalostukseen luonteen osalta. Tarkastukset antavat myös arvokasta tietoa omasta koirasta omistajalle, rotua harrastaville sekä rotua kasvattaville.

Kennelliiton jalostustarkastukset

Kennelliiton kehittämä jalostustarkastus on tarkoitettu rotujärjestöille työkaluksi, jolla voidaan kerätä yksityiskohtaista ja vertailukelpoista tietoa koirien ominaisuuksista. Tarkastus sisältää ulkomuoto- ja käyttäytymisosion, jotka voidaan suorittaa samalla kertaa, erikseen tai vain toisen osa-alueen osalta.

Käyttäytymisen jalostustarkastus

Käyttäytymisen jalostustarkastus keskittyy erityisesti arkipäiväisiin tilanteisiin ja asioihin kuten käsiteltävyyteen, alusta-arkuuksiin ja ääniherkkyyteen. Tarkastus tarjoaa täydennystä tietoon, jota saadaan muista virallisista luonteen ja käyttäytymisen arviointimenetelmistä eli luonnetestistä ja MH-luonnekuvauksesta.

Bernhardinkoirien käyttäytymisen ihanneprofiili

Mitä käyttäytymisen jalostustarkastuksessa tapahtuu? Katso video.

Ulkomuodon jalostustarkastus

Ulkomuodon arviointi sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen koiran rakenteesta.

Bernhardinkoirien ulkomuodon ihanneprofiili

Lisätietoa

Kennelliiton jalostustarkastukset (Suomen Kennelliitto)

MH-luonnekuvaus

MH-luonnekuvauksen tarkoitus on kerätä aineistoa koiran käyttäytymisestä ohjeen määrittelemissä tilanteissa. Kuvaustuloksia roduittain yhdistelemällä saadaan tietoa rodulle tyypillisestä luonteesta. Yksittäisen koiran MH kuvaa näin koiran luonteenominaisuuksia sekä yksilönä että rodulle tyypilliseen ja ihanneluonnekuvaan verrattuna.

Tutustu MH-luonnekuvaukseen (Suomen Kennelliitto)
MH-luonnekuvatut bernhardinkoirat

Luonnetesti

Luonnetestin tarkoitus on arvioida ja kirjata koiran käyttäytyminen tilanteessa, joissa sen hermosto joutuu rasitetuksi. Testitulosta voidaan hyödyntää koiran luonnekuvan määrittämiseen ja koulutuskelpoisuuden arviointiin. Testitulos antaa myös viitteitä koiran jalostuskelpoisuudesta rotujärjestöille ja kasvattajille.

Tutustu luonnetestiin (Suomen Kennelliitto)
Luonnetestatut bernhardinkoirat