PEVISA

Bernhardinkoirien PEVISA-ohjelma ajalle 1.1.2021-31.12.2024.

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. Kyynärniveltuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen kanssa. Koiralle rekisteröidään korkeintaan 30 jälkeläistä. Viimeinen pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan.

Ohjelma on voimassa 1.1.2021-31.12.2024 (JTT:n päätös 13.10.2020 (8/2020))

Bernhardinkoirien PEVISA-ohjelmat 1997-2020

VoimassaoloaikaOhjelma
1.1.1997Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto.

Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta.

Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste D.
1.1.2007Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkka- ja kyynärkuvauslausunto.

Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta.

Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C.
1.1.2011Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkka ja kyynärkuvauslausunto.

Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta.

Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 2.
1.1.2016Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkka ja kyynärkuvauslausunto.

Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta.

Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1.

Koiralle rekisteröidään korkeintaan 30 jälkeläistä. Viimeinen pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan.
1.1.2019Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkka ja kyynärkuvauslausunto.

Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta.

Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1.
Kyynärniveltuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen kanssa.

Koiralle rekisteröidään korkeintaan 30 jälkeläistä. Viimeinen pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan.

Yleistä tietoa PEVISA:sta

Rotujärjestöjen jalostustoimintaa tukeakseen Suomen Kennelliitto on hyväksynyt PEVISA-ohjelman eli perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelman. Vastustamisohjelman tavoitteena on ennaltaehkäistä tai vähentää pääasiassa sellaisten periytyvien vikojen tai sairauksien leviämistä rodun kantaan, jotka alentavat koiran elinkykyä tai aiheuttavat koiran elämän laadun alenemisen.

Rotu voidaan liittää PEVISA-ohjelmaan vain rotujärjestön aloitteesta. Rodulla, joka anoo PEVISA-ohjelmaa, tulee olla voimassaoleva Jalostuksentavoiteohjelma (JTO), joka sisältää perusteet PEVISA-ohjelman vahvistamiselle. Rotukohtaisesta PEVISA-ohjelman hyväksymisestä ja sen muuttamisesta on päätettävä rotujärjestön yleisessä kokouksessa. Jos rodulla on rotua harrastava yhdistys, on PEVISA-ohjelma hyväksyttävä sen yleisessä kokouksessa ennen rotujärjestön yleiskokouksen käsittelyä. Jos rodulla ei ole        virallista rotua harrastavaa yhdistystä, tulee rotujärjestön kuulla rotuyhdistystä PEVISA-ohjelmaa valmisteltaessa. Ohjelman käsittelevän yhdistyksen yleiskokouksen kokouskutsussa tulee kirjata sanatarkasti päätettäväksi esitettävä rotukohtainen PEVISA-ohjelma.

Lisätietoa löytyy sivulla käytetyistä ulkoisista lähteistä (linkit aukeavat uuteen ikkunaan):
Kennelliitto – PEVISA – Rotukohtaiset erikoisohjeet (pdf). 
Kennelliitto – Suomen Kennelliiton rekisteriohje 2016 (pdf). 
Muut ohjeet Kasvatus ja terveys