PEVISA

PEVISA tarkoittaa rotukohtaista Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmaa. Se sisältää pentujen rekisteröintiin vaikuttavia ehtoja esimerkiksi terveystutkimuksista. Rodun PEVISA ja rotukohtaiset ehdot hyväksytään aina Kennelliitossa rotujärjestön aloitteesta.

Bernhardinkoirien PEVISA-ohjelma 1.1.2021-31.12.2024

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto ja kyynärkuvauslausunto. Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1. Kyynärniveltuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen kanssa. Koiralle rekisteröidään korkeintaan 30 jälkeläistä. Viimeinen pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan.

Ohjelma on voimassa 1.1.2021-31.12.2024 (JTT:n päätös 13.10.2020 (8/2020))

Bernhardinkoirien PEVISA-ohjelmat 1997-2020

VoimassaoloaikaOhjelma
1.1.1997Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto.

Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta.

Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste D.
1.1.2007Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkka- ja kyynärkuvauslausunto.

Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta.

Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C.
1.1.2011Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkka ja kyynärkuvauslausunto.

Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta.

Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 2.
1.1.2016Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkka ja kyynärkuvauslausunto.

Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta.

Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1.

Koiralle rekisteröidään korkeintaan 30 jälkeläistä. Viimeinen pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan.
1.1.2019Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkka ja kyynärkuvauslausunto.

Kuvaushetkellä koiran tulee olla täyttänyt 18 kuukautta.

Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1.
Kyynärniveltuloksen 1 saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen 0 saaneen kanssa.

Koiralle rekisteröidään korkeintaan 30 jälkeläistä. Viimeinen pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan.

Mikä ihmeen PEVISA?

PEVISA-ohjelman eli perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelman tavoitteena on ennaltaehkäistä tai vähentää pääasiassa sellaisten periytyvien vikojen tai sairauksien leviämistä rodun kantaan, jotka alentavat koiran elinkykyä tai aiheuttavat koiran elämän laadun alenemisen.

Rotu voidaan liittää PEVISA-ohjelmaan vain rotujärjestön aloitteesta. Rodulla, joka anoo PEVISA-ohjelmaa, tulee olla voimassaoleva Jalostuksentavoiteohjelma (JTO), joka sisältää perusteet PEVISA-ohjelman vahvistamiselle. Rotukohtaisesta PEVISA-ohjelman hyväksymisestä ja sen muuttamisesta on päätettävä rotujärjestön yleisessä kokouksessa. Ohjelman käsittelevän yhdistyksen yleiskokouksen kokouskutsussa tulee kirjata sanatarkasti päätettäväksi esitettävä rotukohtainen PEVISA-ohjelma.

Lisää tietoa PEVISAsta (Suomen Kennelliitto)