Terveys

Kuten monilla muillakin roduilla, myös bernhardinkoirilla esiintyy monia perinnöllisiä sairauksia sekä ns. tyyppisairauksia, jotka ovat yleisiä muillakin jättirotujen edustajilla. Tälle sivulle on koottu tietoa rodun terveydestä ja yleisimmistä sairauksista sekä koottu hyödyllisiä linkkejä, joista löydät runsaasti lisätietoa rodun terveystilanteesta.

Yleisesti ottaen suurten ja jättirotujen elinajan odote on lyhyempi kuin niiden pienemmillä lajitovereilla. Kaikkia rotuja tarkasteltaessa bernhardinkoira ei ole pitkäikäisimmästä päästä. Jalostustoimikunnan keräämien tilastotietojen (2024) mukaan bernhardinkoiran keskimääräinen elinikä on 6 v 9 kk.

Liioitellut piirteet

Liioitelluilla piirteillä tarkoitetaan sellaisia koiran ulkomuoto- tai rakenneominaisuuksia, jotka voivat aiheuttaa koiralle terveyshaittaa. Bernhardinkoiralla tällaisia piirteitä voi olla esim. liioitellun raskas ja nahkainen pää, joka altistaa mm. silmäluomien ongelmille sekä monet rakenteelliset ongelmat, kuten liian suorat polvikulmaukset ja raajojen asentovirheet, jotka voivat altistaa koiran luusto- ja nivelsairauksille, esim. kulumille ja polven ristisiteen repeämälle. Bernhardinkoira kuuluu RKO-rotuihin, joka tarkoittaa, että koiranäyttelyissä se on tiettyjen ominaisuuksiensa osalta tarkkailtavien rotujen listalla. Lue lisää aiheesta täältä (Suomen Kennelliitto).

Kuvassa bernhardinkoira, jolla liioitellusti nahkaa erityisesti päässä. Koiralla on myös runsaasti huulia ja kaulanalusnahkaa.

Silmäluomien virheasennot

Entropion eli silmäluomen sisäänpäin kiertyminen

Entropionissa tavallisimmin alaluomi kiertyy sisäänpäin aiheuttaen silmän pinnan ärtymistä. Tyypillisin oire on silmän vuotaminen roskan tunteen takia. Entropion voi liittyä myös liian suureen luomirakoon (makroblepharon), jolloin alaluomi rullaa sisäänpäin tyypillisesti silmän ulkoreunan puolella. Lisäksi pään ihon runsas poimuisuus aiheuttaa luomien sisäänkiertymää.

Ektropion/makroblepharon

Luomen uloskiertymä (ektropion) ja liian suuri luomirako (makroblepharon) ovat tavallisia löydöksiä bernhardinkoirilla. Pahimmillaan luomiraot ovat niin suuret, että ala- ja yläluomi ovat keskeltä uloskiertyvät ja reunoilta sisäänkiertyvät. Tällöin luomien muoto muistuttaa timanttia ja siitä käytetäänkin diamond eye -nimitystä. Vanhemmiten ihon elastisuuden muuttuessa luomet alkavat roikkua usein entistä pahemmin.

Kuvassa olevalla koiralla on liian suuri luomirako (makroblepharon). Silmäluomilla on myös taipumista kiertyä ulkonurkistaan sisään-/ulospäin.
Vilkkuluomen ruston kiertymä ja Cherry Eye eli kirsikkasilmä

Vilkkuluomen ruston kiertymää tavataan jättirotuisilla koirilla. Ruston virheellisen kasvun ja taittumisen myötä koko vilkkuluomi taittuu poispäin silmästä (vilkkuluomen eversio). Tästä seuraa yleensä krooninen sidekalvon tulehdus. Hoitona on yleensä taittuneen ruston osan kirurginen poisto.

Cherry Eyey on kolmannen silmäluomen eli vilkkuluomen tyvessä sijaitsevan kyynelrauhasen “esiinpullahdus” on usein nuorilla koirilla esiintyvä perinnölliseksi oletettu silmäsairaus. Hoitona on esiin pullahtaneen rauhasen kirurginen “paikalleen taskutus”.

Lue lisää silmäluomien sairauksista.

Iho-ongelmat

Bernhardinkoiralla tyypillinen iho-ongelma on märkivä, ns. hot spot -ihotulehdus, jota esiintyy lähes kaikilla bernhardinkoirilla jossakin elämän vaiheessa. Hot spot on akuutti, märkivä pinnallinen ihotulehdus, joka tyypillisesti aiheuttaa ihottuma-alueen, joka on kostea ja märkivä, sekä haisee ja kutiaa voimakkaasti. Ihottuma-alue on yleensä aluksi tarkkarajainen, mutta voi levitä hyvin nopeasti, jopa muutamassa tunnissa varsin laajalle. Lievä hot spot voidaan hoitaa kotikonstein, mutta laajalle levinnyt tulehdus vaatii eläinlääkärin arvion.

Hampaat ja purentavirheet

Bernhardinkoirien hampaiden koko on ajan saatossa pienentynyt ja koirilla esiintyy tämän lisäksi hyvin usein ikenien liikakasvua.

Kuvan koiralla on voimakasta ienten liikakasvua.

Luusto ja nivelsairaudet

Isot rodut ovat alttiita erilaisille luuston- ja nivelten kasvuhäiriöille ja sairauksille. Luusto- ja nivelsairaudet ovat perinnöllisiä, mutta myös ympäristötekijöillä kuten liikunnalla ja ruokinnalla voi olla oma merkityksensä esim. kasvuhäiriöiden syntyyn.

Lonkkanivelen kasvuhäiriö

Lonkkanivelen kasvuhäiriö, lonkkaniveldysplasia eli kansankielellä “lonkkavika” oli vielä 90-luvulla bernhardinkoirarodun “vitsaus”, jopa reilusti yli puolet tutkituista koirista sairasti keskivaikeaa tai vaikeaa lonkkavikaa. Tänä päivänä suurin osa tutkituista bernhardinkoirista on kuitenkin lonkiltaan terveitä ja vaikea-asteiset dysplasiat ovat harvinaisempia, vaikka niitäkin edelleen esiintyy.

Lonkkaniveldysplasia on lonkkanivelen kasvuhäiriö, joka määritellään lonkkanivelen perinnölliseksi löysyydeksi. Lonkkanivelen kasvuhäiriö johtaa yleensä nivelrikkoon.

Lue lisää lonkkanivelen kasvuhäiriöstä.

Kyynärnivelen kasvuhäiriö

Kyynärnivelen kasvuhäiriö on yleisin isojen ja jättikokoisten koirien etujalan nivelkivun ja ontumisen aiheuttaja. Suurin osa koiran painosta on etuosalla, joten kyynärnivelten terveys on avainasemassa koiran hyvinvoinnissa. Kyynärnivelen kasvuhäiriöllä on eri muotoja. Kaikkien niiden seurauksena syntyy ainakin hoitamattomana yleensä nivelrikko.

Lue lisää kyynärnivelen kasvuhäiriöstä.

Olkanivelen osteokondroosi

Osteokondroosi (OC) on kasvuhäiriö, jossa ruston alainen luutuminen epäonnistuu, ja tämä aiheuttaa kyseiseen kohtaan rustovaurion. Osteokondroosi on koirilla yleisintä olkanivelessä, mutta se voi esiintyä melkein missä nivelessä tahansa, kuten kinner-, polvi- ja kyynärnivelessä, ja lisäksi selkänikamassa. Olkanivelen osteokondroosi vaatii yleensä kirurgisen hoidon.

Lue lisää olkanivelen osteokondroosista.

Polven ristisidevaurio

Polven etummaisen ristisiteen vaurio on yleinen sairaus ja koirien yleisin kirurgista hoitoa vaativa nivelsairaus. Polven toimintakyvyn palauttamiseksi eturistisidevaurio täytyy viipymättä hoitaa kirurgisesti. Polven ristisidevaurioita pidetään usein tapaturman aiheuttamina, mutta todellisuudessa ristisidevaurio on voimakkaasti perinnöllinen sairaus.

Lue lisää polven ristisidevauriosta.

Spondyloosi

Spondyloosi on selkärangan etenevä rappeumasairaus, jossa selkänikamien rajoille muodostuu luupiikkejä ja/tai -siltoja. Spondyloosia ei voi parantaa, mutta oireita voidaan lievittää konservatiivisella hoidolla. Se minkä aseteisia oireita koiralla esiintyy, on hyvin yksilöllistä. Bernhardinkoirilla spondyloosia pidetään perinnöllisenä sairautena, sillä sen esiintymistä on havaittavissa sukulinjoittain jo nuorilla koirilla.

Lue lisää spondyloosista (artikkeli on sovellettavissa myös bernhardinkoiraan, mutta bernhardinkoirien kohdalla periytyvyysastetta ei ole tutkittu).

Mahalaukun kiertyminen

Rakenteensa vuoksi (syvärintaisuus) bernhardinkoira on altis mahalaukun kaasuuntumiselle ja kiertymälle. Mahalaukun kaasuuntuminen ja kiertymä ovat yksi bernhardinkoirien yleisimmistä vakavista sairauksista. Mahalaukun laajentuminen ja kiertymä on akuutti, hengenvaarallinen sairaus, joka vaatii kiireellistä eläinlääkinnällistä apua.

Katso alla olevalta videolta mitä mahalaukun kiertymässä tapahtuu:

Epilepsia

Epilepsia on toistuvia kohtauksia aiheuttava aivojen sähköisen toiminnan häiriö, joka on koirien yleisin neurologinen sairaus. Bernhardinkoirilla epilepsiaa esiintyy jonkin verran useissa eri sukulinjoissa. Kohtauksien luonne vaihtelee ja koiralla voi olla tajunnan, motoriikan, sensorisen toiminnan, autonomisen hermoston ja/tai käyttäytymisen häiriöitä.

Lue lisää epilepsiasta.

Osteosarkooma eli luusyöpä

Bernhardinkoirilla kasvainsairaudet ovat erittäin yleisiä. Yleisin kasvainsairaus bernhardinkoirilla on pahanlaatuinen luusyöpä eli osteosarkooma, jota tavataan kaikilla jättirodun koirilla. Sen periytymistavasta ei ole täyttä varmuutta.

Osteosarkooma on yleisin primaarinen luusyöpä ja se lähettää etäispesäkkeitä jo taudin aikaisessa vaiheessa. Oireisiin kuuluvat ontuminen ja/tai paikallinen raajan turvotus. Taudin edenneessä vaiheessa voi syntyä patologisia murtumia. Osteosarkoomaan ei ole eettisesti perusteltua hoitokeinoa. Ulkomailla käytetään raajan amputaatiota, mutta bernhardinkoirilla amputaatio on huono vaihtoehto koiran koon vuoksi. Osteosarkooma on poikkeuksetta eutanasiaan johtava sairaus.

Dilatoiva kardiomyopatia eli DCM

Sydänsairauksista bernhardinkoiralla tyypillisin on dilatoiva kardiomyopatia, jossa sydänlihaksen etenevä rappeuma johtaa sydämen vasemman kammion laajentumiseen ja pumppausvoiman pettämiseen. Sairaus saattaa johtaa sydämen vajaatoimintaan ja koiran ennenaikaiseen menehtymiseen. Dilatoivaan kardiomyopatiaan sairastunut bernhardinkoira on tyypillisesti 5-6-vuotias tai sitä vanhempi uros, nartuilla sairaus on harvinaisempi. Sairaus on usealla rodulla todettu perinnölliseksi. DCM ei ole synnynnäinen sairaus.

DCM diagnosoidaan ultraäänitutkimuksella, jossa sydänlihasmuutokset todetaan vasemman kammion laajenemisena ja supistumisvireyden laskuna. Joillakin roduilla todetaan sairauteen liittyviä rytmihäiriöitä, joko kammiolisälyöntisyyttä tai eteisvärinää. Rytmihäiriöt todetaan sydänfilmitutkimuksella. Rytmihäiriöt voivat esiintyä ilman ultraäänimuutoksia, niitä ennen, tai yhtäaikaisesti niiden kanssa.

Oireina sydänlihasrappeuman aiheuttamassa vajaatoiminnassa ovat rasituksensietokyvyn alentuminen sekä nesteen kertyminen keuhkoihin, mikä ilmenee yskänä ja hengitysvaikeuksina. Rytmihäiriöistä kammioperäiset rytmihäiriöt voivat olla henkeä uhkaavia, ja saattavat johtaa äkkikuolemaan ilman edeltäviä oireita. Hoitona DCM:ään käytetään lääkitystä oireiden ja löydösten pohjalta. Sairastuneen, oireilevan koiran eliniän ennuste vaihtelee kuukausista jopa vuosiin.

Lisätietoa bernhardinkoirien terveydestä

PEVISA eli perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma.
JTO:ssa eli jalostuksen tavoiteohjelmassa on kuvattu kattavasti rodun tyypillisimmät ja merkittävimmät sairaudet ja muut ongelmat.
KoiraNet jalostustietojärjestelmästä löytyy kaikkien Kennelliittoon rekisteröityjen koirien viralliset terveystutkimustulokset.
Bernhardinkoirien omasta tietokannasta löytyy omistajien itse ilmoittamia terveys- ja luonnetietoja.