Yhdistys

Bernhardinkoirayhdistys ry on perustettu vuonna 1975, jolloin se hyväksyttiin rotua harrastavaksi yhdistykseksi. Aluksi yhdistys toimi Suomen Seurakoirayhdistys Ry:n (SSKY) alajaostona. Toiminnan alkuvuosina 70-luvulla jäseniä oli noin 50. Bernhardinkoirien rekisteröintimäärien huippuvuosina 1990-luvun alkupuoliskolla jäsenmäärä kävi jopa liki 800:ssa. Tällä hetkellä (2024) jäsenmäärä on vajaa 200.

Bernhardinkoirayhdistys ry toimii ainoana rodun virallisena edustajana Suomessa.

Suomen Kennelliiton myöntämät rotujärjestöoikeudet yhdistys sai vuonna 1986. Kennelliiton Rotujärjestön ohjesäännön mukaisesti Bernhardinkoirayhdistyksen tehtävänä on harjoittaa bernhardinkoiria koskevaa valistus- ja tiedotustoimintaa, antaa ohjausta ja asiantuntija-apua rodun jalostustyössä, edustaa rotua Kennelliitossa sekä pitää yhteyttä vastaaviin ulkomaisiin rotujärjestöihin. Lisäksi yhdistys vastaa rotunsa tuomarikoulutuksesta sekä järjestää koulutus-, näyttely- ja koetoimintaa.

Bernhardinkoirayhdistys järjestää erilaisia tapahtumia, kuten vuosittaisen erikoisnäyttelyn ja mukavaa yhdessäoloa tarjoavia leirejä. Yhdistys julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Bernhardinkoira -lehteä. Yhdistyksellä on erilaisia toimikuntia, kuten jalostustoimikunta joka hoitaa kasvatukseen ja terveyteen liittyviä asioita ja järjestää omia tapahtumia sekä harrastustoimikunta, joka puolestaan järjestää koulutuksia ja erilaisia harrastustapahtumia, kokeita, leirejä ym.

Näiden kaikkien tehtävien hoitamiseen tarvitaan lukuisien vapaaehtoisten yhdistysaktiivien ja -jäsenten osallistumista. Bernhardinkoirayhdistyksen toimintaa organisoi yhdistyksen hallitus. Jalostustoimikunnan tehtävänä on ennen kaikkea kerätä tietoa rodusta ja tiedottaa siitä edelleen jäsenistölle sekä antaa jalostusneuvontaa. Yhdistyksen parissa puuhailee myös muita henkilöitä: jäsensihteeri, pentuvälittäjä, tarvikemyyjä ja rahastonhoitaja sekä jäsenlehden toimittajat ja nettisivujen ylläpitäjä.

Kaikki jäsenet voivat omalla panoksellaan ottaa osaa yhdistyksen toimintaan, esimerkiksi pyrkimällä hallitukseen, kirjoittamalla juttuja jäsenlehteen tai järjestämällä alueellista toimintaa bernhardinkoirille omistajineen. On myös tärkeää, että mahdollisimman monet jäsenet osallistuvat yhdistyksen päätöksentekoon yleiskokoukseen kerran vuodessa.

Historiikki 1975-2020

Bernhardinkoirayhdistyksen jäsenlehdessä 4/2020 julkaistiin koonti yhdistyksen 45 ensimmäiseltä vuodelta.