Kennelliiton jalostustarkastukset

Kennelliiton kehittämä jalostustarkastus on tarkoitettu rotujärjestöille työkaluksi, jolla voidaan kerätä yksityiskohtaista ja vertailukelpoista tietoa koirien ominaisuuksista. Tarkastus sisältää ulkomuoto- ja käyttäytymisosion, jotka voidaan suorittaa samalla kertaa, erikseen tai vain toisen osa-alueen osalta.

Käyttäytymisen jalostustarkastus

Käyttäytymisen jalostustarkastus keskittyy erityisesti arkipäiväisiin tilanteisiin ja asioihin kuten käsiteltävyyteen, alusta-arkuuksiin ja ääniherkkyyteen. Tarkastus tarjoaa täydennystä tietoon, jota saadaan muista virallisista luonteen ja käyttäytymisen arviointimenetelmistä eli luonnetestistä ja MH-luonnekuvauksesta.

Mitä käyttäytymisen jalostustarkastuksessa tapahtuu? Katso video (Suomen Kennelliitto).

Bernhardinkoirien käyttäytymisen ihanneprofiili

Ulkomuodon jalostustarkastus

Ulkomuodon arviointi sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen koiran rakenteesta.

Bernhardinkoirien ulkomuodon ihanneprofiili

Lisätietoa

Kennelliiton jalostustarkastukset (Suomen Kennelliitto)