Suunnitteletko bernhardinkoirallesi jalostusuraa?

Kasvattajalle / nartun omistajalle

→ Tutki ja tutustu ensin koirasi taustaan, sukuun ja sukulaisiin sekä arvioi kriittisesti oman koirasi
jalostuskäytölle asettamiasi tavoitteita ja kriteereitä. Toimi samoin urosvaihtoehtojen suhteen. Pohdi
tarkoin, onko nartulla/uroksella/yhdistelmällä annettavaa rodulle, koko rodun populaatiotilanne
huomioiden vai onko yhdistelmä vain koiramäärän lisäämistä rodussa.

→ Tutustu eläinten hyvinvointilakiin ja valtioneuvoston asetuksiin (erityisesti koskien eläinjalostusta).

→ Tutustu tarkoin Kennelliiton jalostusstrategiaan.

→ Tutustu rodun jalostuksen tavoiteohjelmaan (JTO), voimassa oleviin PEVISA-, rekisteröinti- yms.
säädöksiin, sekä rodun jalostusohjesääntöön (JOS).

→ Tutustu tarkoin koko rodun populaatiotilanteeseen (KoiraNet).

→ Tutustu kasvattajan vastuisiin ja velvollisuuksiin (esim. verotus, kuluttajansuoja, kasvattajan korvausvelvollisuus, sopimukset) ennen jalostuspäätöksen tekoa.

→ Astutuksen tapahduttua, voit halutessasi ilmoittaa astutuksesta/syntyneestä pentueesta Bernhardinkoirayhdistyksen pentuvälitykseen.

→ Vastaa sähköiseen pentueraporttiin 3 kk:n kuluessa pentujen synnyttyä.

Uroksen omistajalle

→ Tutki ja tutustu ensin koirasi taustaan, sukuun ja sukulaisiin sekä arvioi kriittisesti oman koirasi
jalostuskäytölle asettamiasi tavoitteita ja kriteereitä. Pohdi tarkoin, onko uroksellasi annettavaa rodulle,
koko rodun populaatiotilanne huomioiden vai onko yhdistelmä vain koiramäärän lisäämistä rodussa.

→ Tutustu eläinten hyvinvointilakiin ja valtioneuvoston asetuksiin (erityisesti koskien eläinjalostusta).

→ Tutustu Kennelliiton jalostusstrategiaan, rodun jalostuksen tavoiteohjelmaan (JTO), voimassa oleviin
PEVISA-, rekisteröinti- yms. säädöksiin, sekä rodun jalostusohjesääntöön (JOS).

→ Tutustu tarkoin koko rodun populaatiotilanteeseen (KoiraNet).

→ Myös uroksen omistajalla on vastuu jalostusvalinnoissa. Tutustu tarkoin nartun taustaan, sukuun ja
sukulaisiin, ennen astutuspäätöstä. Kiinnitä erityistä huomioita terveyteen ja luonteeseen.

→ Jos päädyt antamaan uroksesi jalostuskäyttöön, tee astutuksesta astutussopimus.

Jos uroksesi on saatavilla jalostukseen, voit lisätä sen tiedot jalostuskäyttölistalle ilmoittamalla koiran tiedot bernhardinkoirien omaan tietokantaan.

Jalostuskäyttöön voi ilmoittaa uroksen, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

  • Uroksen tulee täyttää rotujärjestön jalostussuositukset (JOS ja JTO) sekä PEVISA-ohjelman asettamat vaatimukset ja
  • uroksen tulee olla FI-rekisterissä (eli tuontikoira tulee olla rekisteröity Suomeen ja sen tiedot tulee löytyä Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä).

Muistathan päivittää koiran tiedot, jos niissä tapahtuu muutoksia. JTK:lla on oikeus poistaa tietokannasta jalostuskäytön valinta silloin, kun ehdot eivät täyty. Urosten ilmoittaminen jalostuskäyttöön perustuu vapaaehtoisuuteen ja vain uroksen omistaja itse voi ilmoittaa koiransa tiedot. Uroksen omistaja vastaa koiransa tietojen oikeellisuudesta. Jalostuskäytöstä ilmoittaminen ei velvoita uroksen omistajaa antamaan koiraansa jalostukseen, vaan uroksen omistajalla säilyy oikeus valita nartut, joille hän mahdollisesti luovuttaa koiransa siitokseen.