Uroslista

Uroslistan tavoitteena on tarjota mahdollisuus jalostukseen kaavailtujen koirien kohtaamiseksi. Lista mahdollistaa uroksen omistajaa ”mainostaa” omaa koiraansa, ja nartun omistajaa löytämään koiralleen mahdollisia sopivia uroksia. Jalostuskäyttöön tarjolla olevat urokset löydät yhdistyksen ylläpitämästä bernhardinkoirien tietokannasta valitsemalla hausta kohdan “Onko uros jalostuskäytössä?” vastaukseksi “kyllä”.

Uroksen saa jalostuskäyttölistalle lisäämällä koiran tiedot tietokantaan. Jalostuskäyttöön voi ilmoittaa uroksen, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

  • Uroksen tulee täyttää rotujärjestön jalostussuositukset (JOS ja JTO) sekä PEVISA-ohjelman asettamat vaatimukset ja
  • uroksen tulee olla FI-rekisterissä (eli tuontikoira tulee olla rekisteröity Suomeen ja sen tiedot tulee löytyä Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä).

Muistathan päivittää koiran tiedot, jos niissä tapahtuu muutoksia. JTK:lla on oikeus poistaa tietokannasta jalostuskäytön valinta silloin, kun ehdot eivät  täyty.

Urosten ilmoittaminen jalostuskäyttöön perustuu vapaaehtoisuuteen ja vain uroksen omistaja itse voi ilmoittaa koiransa tiedot. Uroksen omistaja vastaa koiransa tietojen oikeellisuudesta. Jalostuskäytöstä ilmoittaminen ei velvoita uroksen omistajaa antamaan koiraansa jalostukseen, vaan uroksen omistajalla säilyy oikeus valita nartut, joille hän mahdollisesti luovuttaa koiransa siitokseen.