Uroslista

Uroslistan tavoitteena on tarjota mahdollisuus jalostukseen kaavailtujen koirien kohtaamiseksi. Lista mahdollistaa uroksen omistajaa ”mainostamaan” omaa koiraansa, ja nartun omistajaa löytämään koiralleen mahdollisia sopivia uroksia.

Listalle voi ilmoittaa koiran, joka täyttää uroslistan vaatimukset:

  • Uroksen tulee täyttää rotujärjestön jalostussuositukset (JOS ja JTO) sekä PEVISA-ohjelman asettamat vaatimukset,
  • uroksen omistajan tulee olla Bernhardinkoirayhdistyksen jäsen ja
  • uroksen tulee olla FI-rekisterissä (eli tuontikoira tulee olla rekisteröity Suomeen ja sen tiedot tulee löytyä Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä).

Uros voi olla uroslistalla niin kauan, kun se täyttää uroslistan vaatimukset. Ilmoitus tulee uusia yhden vuoden välein. Muistathan päivittää koiran tiedot, jos niissä tapahtuu muutoksia. JTK:lla on oikeus poistaa uros listalta silloin, kun ehdot eivät enää täyty.

Urosten ilmoittaminen uroslistalle perustuu vapaaehtoisuuteen ja vain uroksen omistaja itse voi ilmoittaa koiransa tälle palstalle. Uroksen omistaja vastaa koiransa tietojen oikeellisuudesta. Koiran ilmoittaminen palstalle ei velvoita uroksen omistajaa antamaan koiraansa jalostukseen, vaan uroksen omistajalla säilyy oikeus valita nartut, joille hän mahdollisesti luovuttaa koiransa siitokseen.

Lomake uroksen ilmoittamiseen tai ilmoituksen muokkaamiseen